Verkkokirjat ja e-kirjat

Selko-e-kirjojen julkaisutekniikat kehittyvät jatkuvasti. Kun kirjoihin tulee mukaan pelillisiä elementtejä, ohjeiden antaminen e-kirjojen tekemiseen muuttuu entistä haastavammaksi. Lisäksi selko-e-kirjojen typografisiin ohjeisiin vaikuttaa valittu tekniikka.

E-kirjan voi toteuttaa tekniikalla, jossa lukija ei voi vaikuttaa kirjan muotoiluun, lukija ei siis voi muuttaa esimerkiksi kirjainkokoa tai palstan leveyttä (esim. iBook). Tällöin noudatetaan pääsääntöisesti niitä graafisia ohjeita, joita on annettu painettujen selkokirjojen tekemiseen. Kirjan tekstit, kuvat ja mahdolliset videot voidaan sijoittaa tarkkaan halutuille paikoille. Kirja on silloin joko pysty- tai vaakasuuntainen, tai se on taitettava kahteen kertaan.

Selkoilmaisu arjen tukena -hankkeessa julkaistu ”Koiran hoitaminen” -kirja on toteutettu iBook-tekniikalla. Kirjan sivut avautuvat vain pystysuuntaan ja näyttävät aina samalta. Teksti ja kuvat: Jenni Sipilä

E-kirjan voi toteuttaa myös tekniikalla, jossa lukija voi muuttaa kirjainkokoa ja palstan levyttä, ja lukea kirjaa pysty- tai vaakasuuntaan (esim. ePub). Tällöin painetuille selkokirjoille annettuja graafisia ohjeita ei pystytä noudattamaan, esimerkiksi pakotetusta rivityksestä on luovuttava. Jos rivitys on pakotettu, näkymä voi muuttua sekavaksi ja vaikealukuiseksi. Kappaleet voidaan kuitenkin erottaa toisistaan. Myös äänen ja kuvien lisääminen ePub-kirjaan voi olla haastavaa ja vaatii julkaisun testaamista erilaisilla laitteilla.

Selkoilmaisu arjen tukena -hankkeessa julkaistu ”Kuolema kirkon varjossa” -kirja on toteutettu ePub-tekniikalla. Yllä olevista kuvista näkyy, miten kirjainkoon muutos vaikuttaa kirjan ulkoasuun. Teksti: Ari Sainio

Lisätietoa

Selkokieliset verkkokirjat Papunet-verkkopalvelun sivuilla

Julkaistu: