Selkotunnuksen hakeminen videoille

Selkotunnusta haetaan sähköpostitse vapaamuotoisella hakemuksella, jonka liitteenä on linkki tarkistettavaan selkovideoon. Tarkistettavaa videota ei saa lähettää sähköpostin liitteenä.

Liitä hakemukseen seuraavat tiedot:

• videon nimi
• videon kohderyhmä/-ryhmät
• videon tuottajataho
• onko videota testattu loppukäyttäjillä.

 

Lähetä vapaamuotoinen selkotunnushakemus Selkokeskukseen, selkokeskus(at)kvl.fi.

Tunnus lähetetään Selkokeskuksesta jokaista julkaisua varten erikseen. Tunnuksen mukana lähetetään myös käyttöohjeet ja -ehdot.

Tarkastettavan selkovideon ja -animaation maksimipituus on 5 minuuttia. Jos video on pidempi, se kannattaa jakaa lyhyempiin osiin, jolloin voit lähettää videon tarkastukseen.

Lisätietoja videotarkastuksista: Kaisa.Kaatra@kvl.fi

Julkaistu: