Jos apuraha tai avustus myönnetään

Jos hakijalle myönnetään selkokirjallisuuden valtiontukea, hän sitoutuu toteuttamaan hankkeen määräaikaan mennessä hakemuksessa kuvaamallaan tavalla sekä ottamaan huomioon mahdolliset muutosehdotukset, joita selkokirjatyöryhmä on esittänyt päätöksessään.

Valtiontuesta ei tarvitse maksaa veroa, mutta se on ilmoitettava veroilmoituksessa. Lisäksi Selkokeskus ilmoittaa Verohallinnolle apurahat ja avustukset, joiden määrä samalle suorituksen saajalle kalenterivuonna on vähintään 1.000 euroa. (VHp 1103/2013, 8 §).

Apuraha- tai avustussopimus

Myönteinen tukipäätös ilmoitetaan hakijalle sähköisen apurahajärjestelmän kautta vuodesta 2021 alkaen. Järjestelmässä on myös sopimus, joka koskee tuen myöntämistä, käyttämistä, käytön valvontaa ja ehtoja. Hakijan tulee allekirjoittaa sopimus sähköisesti ja lähettää se apurahajärjestelmän kautta. Sopimukseen kuuluu myös Kehitysvammaliiton Selkokeskuksen oikeus valvoa myönnetyn tuen käyttöä ja ryhtyä tarvittaessa sen takaisinperintään.

Tuki maksetaan hakijalle vasta, kun allekirjoitettu sopimus on lähetetty.

Selkokirjallisuuden valtiontuen käytön valvonta

Tuen käytöstä on tehtävä selvitys Selkokeskukselle apurahan tai avustuksen viimeiseen käyttöpäivään mennessä. Viimeisen käyttöpäivän voi tarkistaa sopimuksesta. Selvitys tehdään apurahajärjestelmän kautta vuodesta 2021 alkaen. Vuonna 2020 myönnetyt apurahat selvitetään vielä selvityslomakkeella, joka toimitetaan Selkokeskukseen joko sähköpostilla tai postitse.

Kehitysvammaliitto / Selkokirjatyöryhmä

Linnoitustie 2 B, 02600 Espoo

ella.airaksinen@kvl.fi

Selkokeskus julkaisee vuosittain myönteiset avustus- ja apurahapäätökset verkkosivuillaan. Tässä yhteydessä ilmoitetaan hakijan nimi, hanke ja myönnetty valtiontuen määrä.

Selvityslomake

Selvityslomake (pdf)
Selvityslomake (word)

Lisätietoja selkokirjatyöryhmän sihteeriltä
Ella Airaksinen, ella.airaksinen[at]kvl.fi
Puhelin: 050 3098466

Julkaistu: