Jos apurahaa tai avustusta ei myönnetä

Syyt kielteiseen tukipäätökseen vaihtelevat. Syynä voi olla esimerkiksi se, ettei käsikirjoituksen teksti, kirjan kuvitus tai taitto vastaa selkokielen periaatteita. Kielteinen päätös voi myös liittyä muihin suunnitellun selkokirjan tasokkuuteen vaikuttaviin seikkoihin tai työryhmän arvioon selkokirjallisuuden kehittämis- tai tutkimushankkeen vaikuttavuudesta tai toteuttamiskelpoisuudesta. Avustus- ja apurahapäätöksiä katsotaan työryhmässä myös kokonaisuudessa, joten yksittäiseen päätökseen vaikuttavat muiden saman vuoden hakemusten laatu ja määrä. Koskettelukirjojen kohdalla kielteinen päätös voi liittyä Celian arvioon hankkeesta.

Työryhmä ei ota käsiteltäväksi puutteellisia hakemuksia. Hakemuksia, joista puuttuuvat vaadittavat liitteet tai joita ei ole allekirjoitettu, ei oteta käsittelyyn.

Työryhmä ei ole velvollinen perustelemaan päätöstä hakijalle.

Kielteinen päätös ei ole este hakea tukea uudelleen. Kielteisessä päätöksessä voi olla mukana muutos- tai korjausehdotuksia, jotka hakijan on hyvä ottaa huomioon uudessa hakemuksessaan.

Lisätietoja työryhmän sihteeriltä
Ella Airaksinen, etunimi.sukunimi[at]kvl.fi
Puhelin: 050 3098466

Julkaistu: