Selkokirjallisuuden kehittämis- ja tutkimushankkeiden apuraha

Selkokirjallisuuden valtiontukea voidaan myöntää hankkeelle, jonka tavoitteena on kehittää selkokirjallisuutta. Kyseessä voi olla hanke, joka

  • edistää selkokirjallisuuden julkaisemista tai lukijoiden tavoittamista (tai muun saavutettavan kirjallisuuden)
  • tekee selkokirjallisuutta tunnetuksi
  • selvittää selkokirjojen lukijoiden lukukokemuksia.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että hakija voi osoittaa tuntevansa alan ja hankkeen kohteen hyvin. Lisäksi hakijan on osoitettava, että hanke on riittävän kattava ja näkyvä. Avustus- ja apurahapäätöksiä katsotaan työryhmässä myös kokonaisuudessa, joten yksittäiseen päätökseen vaikuttavat muiden saman vuoden hakemusten laatu ja määrä.

Tukea ei myönnetä tutkintoon johtavaan perustutkimukseen. Selkokirjallisuuden valtiontukea ei ole tarkoitettu tutkimusapurahaksi eikä kattamaan laajamittaisia tutkimus- tai kehittämishankkeita. Apurahalla voidaan rahoittaa vain osa hankkeen kustannuksista.

Lähetä allekirjoitettu hakemus viimeistään 31.1.2020 postitse selkokirjatyöryhmälle:

Selkokirjallisuuden valtiontukihakemus
Kehitysvammaliitto / Selkokeskus, selkokirjatyöryhmä
Linnoitustie 2 B
02600 ESPOO

Sähköisiä, allekirjoittamattomia tai muuten puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Lomakkeet

Selkokirjallisuuden kehittämis- ja tutkimushankkeiden apurahahakemus (pdf)

Selkokirjallisuuden kehittämis- ja tutkimushankkeiden apurahahakemus (Word)

Selvityslomake (pdf)

Selvityslomake (word)

Apurahapäätöksen jälkeen

Jos apuraha myönnetään, hakijaan otetaan yhteyttä sopimuksen allekirjoittamista ja apurahan myöntämistä varten. Tuen saaja on velvollinen tekemään selvityksen apurahan käytöstä annetussa aikataulussa.
Lisätietoa: Jos apuraha tai avustus myönnetään.

Kielteinen päätös ei ole este hakea tukea uudelleen. Kielteisessä päätöksessä voi olla mukana muutos- tai korjausehdotuksia, jotka hakijan on hyvä ottaa huomioon uudessa hakemuksessaan.
Lisätietoa: Jos apurahaa tai avustusta ei myönnetä

Julkaistu: