Statsunderstöd för lättläst litteratur

Selkokeskus delar årligen ut stipendier för lättläst litteratur till författare och illustratörer samt understöd till förläggare som ger ut lättlästa böcker. Stipendierna och understöden är statsunderstöd som Undervisnings- och kulturministeriet har delegerat till Selkokeskus med målet att främja publiceringen av lättläst och tillgänglig litteratur i Finland.

Författare och illustratörer av lättlästa böcker samt författare av taktila böcker kan ansöka om stipendium. Förläggare som ger ut lättlästa böcker kan ansöka om understöd. Stipendier kan med vissa begränsningar även sökas för utvecklings- och forskningsprojekt om lättläst litteratur. För de olika ansökningarna finns olika ansökningsblanketter och anvisningar:

På statsunderstöd för lättläst litteratur tillämpas statsunderstödslagen 688/2001.

Man kan ansöka om understöd en gång per år. Ansökningen har inte ännu börjat. Nästa ansökningstid går ut den 31 januari 2022. 

Stipendier och understöd beviljas för lättläst skönlitteratur och för lättlästa faktaböcker. Understöd beviljas inte för läroböcker och andra läromedel. Understöd beviljas inte för en publikation som redan har getts ut. Ansökningsblanketter och information om vilka bilagor som ska skickas in finns skilt för de olika understöden.

De beviljade stipendierna och understöden har varierat från cirka 600 euro till 4 000 euro. Namnet på den person som beviljas understöd och en kort beskrivning av projektet samt beloppet på understödet eller stipendiet publiceras på Selkokeskus webbsidor.

Arbetsgruppen för lättläst litteratur

Statsunderstöd för lättläst litteratur beviljas av Arbetsgruppen för lättläst litteratur (Selkokirjatyöryhmä) som verkar i anslutning till Selkokeskus. Medlemmarna i arbetsgruppen representerar olika författarförbund, biblioteksväsendet och Delegationen för lättläst. I arbetsgruppen sitter också en person som har sakkunskap om illustrationer.

Arbetsgruppens medlemmar:

Marjo Heiskanen, ordförande, Finlands författarförbund
Marjo Kauttonen, Finlands Biblioteksförening, Celia
Jolin Slotte, Finlandssvenska författareföreningen
Marja Simola, Finlands facklitterära författare rf
Satu Leisko-Järvinen, Delegationen för lättläst
Sari Peltoniemi, Finlands författarförbund
Riikka Törnroos, Delegationen för lättläst
Juha-Matti Latvala, Delegationen för lättläst, Niilo Mäki -instituutti
Väinö Heinonen, illustrationsansvarig

Ella Airaksinen, sekreterare, Selkokeskus

Ansökningstid

31.12.2021–31.1.2022. Besluten meddelas inom april. Understöden betalas ut i maj.

Närmare uppgifter om understöden

Arbetsgruppens sekreterare
Ella Airaksinen

ella.airaksinen@kvl.fi 
tfn: 050 3098466

Julkaistu: