Selkokielen toimenpideohjelma 2019–2022

Selkotunnus

Selkokielen toimenpideohjelma ohjaa kaikkea toimintaa, joka pyrkii edistämään ja kehittämään selkokieltä Suomessa. Toimenpideohjelman tavoite on, että selkokielen tarvitsijat saavat tietoa ja pääsevät nauttimaan kulttuurista myös jatkossa.

Toimenpideohjelman on tehnyt Selkokielen neuvottelukunta vuosille 2019–2022. Ohjelmassa on 76 toimenpidettä, jotka liittyvät esimerkiksi selkokielen asemaan, tasa-arvoon, tutkimukseen, selkokieliseen mediaan ja selkokirjallisuuteen.

Selkokielen neuvottelukunta on valinnut ohjelmasta seuraavat viisi päätavoitetta:

  • Selkokieli pitää saada lakiin, jotta sen asema paranee (toimenpiteet 1 ja 2).
  • Selkokielen tutkimusta pitää edistää, jotta selkokieli perustuu tutkittuun tietoon (toimenpiteet 34–42).
  • Selkokielistä mediaa pitää kehittää, koska kaikilla on oikeus selkokieliseen ajankohtaistietoon (toimenpiteet 53–62).
  • Selkokirjojen näkyvyyttä pitää parantaa, että lukijat löytävät ne entistä paremmin (toimenpiteet 63–68).
  • Selkokielen edistämiseen tarvitaan enemmän resursseja, esimerkiksi rahaa ja työntekijöitä (toimenpiteet 5 ja 6).

Valvomme, miten toimenpideohjelman tavoitteet toteutuvat. Kerromme edistymisestä selkokielen neuvottelukunnalle vuosittain.

Voit lukea koko selkokielen toimenpideohjelman yleiskielellä tästä linkistä (pdf).

Lue lisää

Julkaistu: