Selkokeskus tiedottaa helmikuu 2019

Selkokielen tarvearvio 

Selkokeskus on julkaissut uuden selkokielen tarvearvion. Uusimman tarvearvion mukaan selkokieltä tarvitsee Suomessa 650 000–750 000 henkilöä (11–14 % väestöstä). Selkokielen tarve on kasvanut noin 100 000 henkilöllä edellisestä arviosta (vuodelta 2014).

Tutustu tarvearvioon Selkokeskuksen sivuilla.


Selkokielen toimenpideohjelma 2019–2022

Selkokielen toimenpideohjelma ohjaa selkotoimintaa Suomessa. Sen tavoitteena on antaa suuntaviivat Suomen selkotoiminnalle.

Selkokielen neuvottelukunta on laatinut ohjelman vuosille 2019–2022. Ohjelmassa luetellaan 76 toimenpidettä, jotka koskevat selkokielen asemaa ja resurssointia, selkokieltä tarvitsevien ihmisten yhdenvertaisuuden edistämistä, tutkimusta ja kehittämistä, selkokielistä mediaa ja selkokirjallisuutta Suomessa.

Tutustu Selkokielen toimenpideohjelmaan.


Minä luen sinulle -kampanja käynnissä

Kampanjaviikolla 11.–15.2.2019 maahanmuuttajat toteuttavat lukuhetkiä iäkkäille ja kehitysvammaisille ihmisille ympäri Suomea. Lukuhetkien aikana vanhus- ja vammaistyön yksiköissä luetaan selkokielistä kirjallisuutta ja uutisia.

Minä luen sinulle -viikkoon osallistuu yli tuhat maahanmuuttajataustaista ääneenlukijaa. Kampanjassa on mukana 59 paikkakuntaa, noin 130 vanhus- ja vammaistyön yksikköä sekä noin 60 oppilaitosta ja monikulttuurisuustyön toimijaa.

Lue lisää kampanjasta.


Selkokirjallisuuden valtionavustus kiinnostaa

Selkokeskus sai tänä vuonna 83 hakemusta selkokirjojen tekijöiltä. Hakemusten perusteella jaetaan 115 000 euroa selkokirjojen kirjoittajille, kuvittajille ja kustantajille sekä koskettelukirjojen tekijöille. Hakemukset käsitellään kevään 2019 aikana.