Say it in easy to read!

Finnish

Sopeutumisvalmennuskurssille tehdyn matkan kustannuksista ei makseta korvausta, koska selvityksen mukaan kurssille ei ole hakeuduttu lääkärin lähetteellä. Sairausvakuutuslain mukaan matkakorvaus sopeutumisvalmennuskurssille myönnetään vain, jos sopeutumisvalmennuskurssille hakeutuminen perustuu lääkärin lähetteeseen. Lisäksi edellytetään, että kurssiin sisältyy lääkärin tai sairausvakuutuslaissa tarkoitetun muun terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa hoitoa, tutkimusta tai hoidon opastusta.

Kelan verkkosivut aiemmin: Alle 16-vuotiaiden vammaistuki

Easy to read

Matkoja sopeutumisvalmennuskurssille ei korvata,
koska olet hakeutunut kurssille ilman lääkärin lähetettä.

Kelan verkkosivut: Alle 16-vuotiaiden vammaistuki