Tulevat koulutukset

Sivu 1 / 1 (4 artikkelia)

Selkokirjoittamisen kurssi 12. – 14.6.2017, Oriveden opisto

Oriveden suvi kutsuu opettelemaan selkokieltä kesäkuussa!

Miten kirjoitat ilmeikästä selkokieltä? Mikä suomen kielessä on helppoa tai hankalaa ihmisille, joille lukeminen on haastavaa? Kirjoitamme kurssilla erilaisia selkotekstejä. Käymme läpi kaunokirjallisen selkotekstin kuten selkonovellin ja selkorunon kirjoittamista. Tutustumme myös selkokielisten tietotekstien kirjoitusprosessiin. Voit kokeilla kurssilla eri tekstilajeja tai valita tietyn tekstilajin, jossa tahdot selkokirjoittajana kehittyä. Saat palautetta kirjoittamisesta opettajilta ja toisilta kurssilaisilta.

Perehdymme kurssilla selkokielen yleisiin kirjoitusohjeisiin ja tekstilajiohjeisiin. Tutustumme selkokielen eri käyttäjäryhmiin sekä selkokieliseen kirjallisuuteen ja muihin selkoaineistoihin. Puhumme myös selkojulkaisun ulkoasusta ja kuvituksesta ja tutustumme selkoilmaisuun verkossa.
Kurssiin sisältyy ennakkotehtävä, jonka aiheena on itsenäisyyden juhlavuosi.

Kolmipäiväisen kurssin kouluttajina toimivat Selkokeskuksen suunnittelija Ari Sainio ja Eliisa Uotila.

Ilmoittautuminen 24.5.2017  mennessä. Kurssille otetaan 15 henkilöä.
Kurssimaksu 270e sis. opetus ja täysihoito (majoitus 2hh ja ruokailut: aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen).

Lisätietoja kurssista ja ennakkotehtävästä Eliisa Uotilalta (eliisa.uotila@kvl.fi)
Ilmoittautuminen suoraan kurssijärjestäjän sivuilla (www.Ahlman.fi)

 

Kirjoita selkokieltä

26.9.2017
Helsinki

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille, jotka tuottavat erilaisia tekstejä selkokielen käyttäjille

Sisältö

Mikä tekee tekstistä helppolukuisen? Miten kirjoitat ilmeikästä selkokieltä? Kirjoituskoulutuksessa perehdytään selkokielen kirjoitusprosessiin ja -ohjeisiin. Pääpaino on selkokielisissä informaatioteksteissä kuten verkko- ja esiteteksteissä. Koulutuksessa tutustutaan myös selkojulkaisun ulkoasuun ja kuvitukseen. Koulutuksessa tehdään kirjoitusharjoituksia, joista osallistujat saavat palautetta. Kirjoitusharjoituksia varten tarvitaan oma tietokone. Osallistujat voivat lähettää kouluttajalle etukäteen tekstejä, jotka heidän on tarkoitus selkokielistää.

Alustava ohjelma

Klo 9.00 Aamukahvit ja esittäytyminen
Klo 9.15 Selkokieli ja selkokielen kirjoittaminen
Klo 10.30 Kirjoitusharjoituksia
Klo 12.00 Lounastauko (omakustanteinen)
Klo 13.00 Palaute harjoituksista ja tekstien muokkausta yhdessä
Klo 14.30 Iltapäiväkahvi
Klo 14.45 Selkojulkaisun ulkoasu ja kuvitus
Klo 15.15 Yhteenvetoa
Klo 15.30 Koulutuspäivä päättyy

Hinta

180 euroa
Tarkemmat tiedot koulutuksesta ja ilmoittautuminen 12.9.2017 mennessä Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.

Puhu selkokieltä

5.10.2017
Helsinki

Kohderyhmä

kaikki, jotka kohtaavat omassa asiakastyössään selkokieltä tarvitsevia henkilöitä

Sisältö

Miten selkeytät ja yksinkertaistat omaa puhettasi? Kuinka rohkaiset keskustelukumppaniasi osallistumaan aktiivisesti vuorovaikutukseen? Miten ymmärrysvaikeuksia voidaan käsitellä? Toimiva vuorovaikutus syntyy ilmapiirissä, jonka keskustelijat kokevat turvalliseksi. Selkopuhe tarkoittaa yhteisymmärryksen rakentamista, ja sen perustana on selkeä ja ymmärrettävä kieli. Koulutuksessa tutustutaan selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen ohjeisiin. Koulutuspäivän aikana tehdään erilaisia puhe- ja vuorovaikutusharjoituksia. Koulutus soveltuu kaikille, jotka kohtaavat omassa asiakastyössään selkokieltä tarvitsevia henkilöitä, ja tahtovat kehittää omia vuorovaikutustaitojaan.

Koulutuksen ohjelmatiedot julkaistaan alkuvuonna 2017.

Hinta

180 euroa
Tarkemmat tiedot koulutuksesta ja ilmoittautuminen 21.9.2017 mennessä Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.

Suunnittele selkosivut

12.10.2017
Helsinki

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille, jotka suunnittelevat ja tuottavat sisältöä helppokäyttöisille verkkosivuille.

Sisältö

Miten suunnittelet helppokäyttöiset ja selkokieliset verkkosivut? Miten kirjoitat selkokieltä verkkoon? Kuinka käytät selkosivuilla kuvia ja videoita? Koulutuksessa tutustutaan selkokielen eri käyttäjäryhmiin ja selkoviestinnän eri muotoihin. Koulutuksesta saat perustiedot myös yleisestä saavutettavuudesta, hyvistä käytännöistä sekä EU:n saavutettavuusdirektiivistä.

Alustava ohjelma

Klo 9.00 Aamukahvit ja esittäytyminen
Klo 9.15 Selkokielen eri käyttäjäryhmät ja tiedontarpeet
Klo 10.00 Verkon saavutettavuuden periaatteet ja lainsäädäntö
Klo 10.30 Helppokäyttöiset selkokieliset verkkosivut: suunnittelu, hyvät käytännöt ja arviointi
Klo 11.30 Lounastauko (omakustanteinen)
Klo 12.30 Sisältöä selkosivuille 1: selkokieli ja verkkokirjoittaminen
Klo 14.30 Iltapäiväkahvi
Klo 14.45 Sisältöä selkosivuille 2: selkovideot ja selkoanimaatiot, selkokieliset kuvasarjat ja e-kirjat
Klo 15.20 Palaute koulutuksesta
Klo 15.30 Koulutuspäivä päättyy

Hinta

180 euroa
Tarkemmat tiedot koulutuksesta ja ilmoittautuminen 28.9.2017 mennessä Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.