Hae selkotunnusta

Selkotunnus on merkki siitä, että jokin julkaisu on selkokielinen. Selkotunnus auttaa selkokieltä tarvitsevia ihmisiä löytämään itselleen sopivaa luettavaa helpommin ja pitämään yllä selkokielen laatua. Myönnämme ilmaisen selkotunnuksen selkokielisille

 • painetuille julkaisuille, esimerkiksi esitteille, oppaille ja lehdille
 • verkkosivuille ja verkkosivustoille.

Valitettavasti olemme joutuneet lopettamaan videotarkastukset toistaiseksi resurssipulan vuoksi. 

Jos materiaalisi on ruotsinkielinen, tunnuksen myöntää LL-Center.

Yhteydessämme toimiva selkokirjatyöryhmä myöntää tunnuksen selkokielisille

 • kirjoille
 • oppimateriaaleille.

Julkaisu voi saada selkotunnuksen, jos sen kieli, ulkoasu ja kuvat noudattavat selkokielen periaatteita. Nostamme verkkosivuillamme ja sosiaalisessa mediassamme esiin vain julkaisuja, joilla on selkotunnus.

Huomioi, että tunnustarkistuksessa menee noin 2‒3 viikkoa ja mahdollisissa ruuhkatilanteissa kauemmin.

Lue ohjeet selkotunnuksen hakemiseen erilaisille julkaisuille ja hae selkotunnusta. Voit siirtyä suoraan tiettyihin ohjeisiin, kun klikkaat linkkiä:

Hae selkotunnusta painetulle julkaisulle

 1. Jos haluat selkotunnuksen painetulle julkaisulle, lähetä lyhyt vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen selkokeskus@kvl.fi.
 2. Kerro hakemuksessa
 • kuka on hakija
 • millaisesta julkaisusta on kyse
 • kenelle julkaisu on tarkoitettu.

Liitä mukaan julkaisun lopullinen taittoversio, koska tunnusarvioinnissa arvioidaan myös julkaisun ulkoasua.

 1. Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian ja kysymme tarvittaessa lisätietoja. Sen jälkeen teemme julkaisulle selkotunnustarkistuksen, jossa menee noin 2‒3 viikkoa ja mahdollisissa ruuhkatilanteissa kauemmin. Jos julkaisulla on kiire, ole meihin yhteydessä hyvissä ajoin, jotta aikataulusta voidaan yrittää neuvotella.
 2. Lähetämme sinulle päätöksen selkotunnuksen myöntämisestä. Päätöksen mukana voit saada joitakin kommentteja tekstistä, mutta tarkistus ei sisällä laajaa arviointia tai yksityiskohtaista palautetta. Joskus selkotunnus myönnetään vasta sen jälkeen, kun hakija on muokannut julkaisua kommenttien perusteella. Jos selkotunnus myönnetään, saat viestin mukana tunnuksen käyttöohjeineen. Selkotunnusta ei saa käyttää ilman  lupaa.
 3. Jos selkotunnusta ei myönnetä ja tarvitset apua tekstin kirjoittamisessa, voit ottaa yhteyttä maksulliseen mukautus– tai arviointipalveluumme.

Hae selkotunnusta selkokirjalle

 1. Jos haluat selkotunnuksen selkokirjalle tai -oppimateriaalille, lähetä lyhyt vapaamuotoinen hakemus selkokirjatyöryhmän sihteerille osoitteeseen ella.airaksinen@kvl.fi.
 2. Kerro hakemuksessa
 • kuka on hakija
 • millaisesta kirjasta on kyse
 • kenelle kirja on tarkoitettu.

Liitä mukaan mahdollisimman laaja taittomalli, josta näkee suunnitellun ulkoasun. Jos kyseessä on äänikirja, liitä mukaan käsikirjoitus ja parin minuutin ääninäyte.

 1. Selkokirjatyöryhmän sihteeri vastaa viestiisi mahdollisimman pian ja kysyy tarvittaessa lisätietoja. Sen jälkeen hän lähettää kirjan luettavaksi kahdelle työryhmän jäsenelle, jotka tekevät sille selkotunnustarkistuksen. Tarkistuksessa menee yleensä 2–3 viikkoa. Jos kirjan julkaisulla on kiire, ole hyvissä ajoin yhteydessä sihteeriin, jotta aikataulusta voidaan yrittää neuvotella.
 2. Työryhmän sihteeri lähettää sinulle päätöksen selkotunnuksen myöntämisestä. Päätöksen mukana voit saada joitakin kommentteja tekstistä, mutta tarkistus ei yleensä sisällä laajaa arviointia tai yksityiskohtaista palautetta. Joskus selkotunnus myönnetään vasta sen jälkeen, kun hakija on muokannut julkaisua kommenttien perusteella. Jos selkotunnus myönnetään, saat viestin mukana tunnuksen käyttöohjeineen. Selkotunnusta ei saa käyttää ilman lupaa.
 1. Jos selkotunnusta ei myönnetä ja tarvitset apua tekstin kirjoittamisessa, voit ottaa yhteyttä maksulliseen arviointipalveluumme.

Hae selkotunnusta verkkosivulle tai -sivustolle

Selkotunnusta voi hakea yksittäiselle verkkosivulle tai koko sivustolle. Tarkastus sisältää sekä tekstin ja ulkoasun selkokielisyyden että sivuston helppokäyttöisyyden tarkastuksen.

Jotta yksittäinen selkokielinen verkkosivu voi saada selkotunnuksen, siinä pitää noudattaa myös ohjeita selkokielen käytöstä verkossa. Kokonainen verkkosivusto voi saada tunnuksen vain silloin, jos siinä on huomioitu myös helppokäyttöisyys. Teemme kokonaisten verkkosivustojen tunnusarvioinnin yhteistyössä Papunet-verkkopalvelun kanssa. Helppokäyttöisyyden tarkistamisessa hyödynnetään Papunetin kehittämää kriteeristöä helppokäyttöisyyden arviointiin (linkki vie Papunetin sivuille).

 1. Jos haluat selkotunnuksen verkkosivulle tai -sivustolle, lähetä lyhyt vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen selkokeskus@kvl.fi.
 2. Kerro hakemuksessa
 • kuka on hakija
 • millaisesta verkkosivusta tai -sivustosta on kyse
 • kenelle se on tarkoitettu.

Tekstin lisäksi arvioimme julkaisun ulkoasua ja helppokäyttöisyyttä, joten tekstin täytyy olla oikeassa julkaisuympäristössään. Esimerkiksi pelkkä kuvakaappaus verkkosivusta ei riitä.

 1. Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian ja kysymme tarvittaessa lisätietoja. Sen jälkeen teemme julkaisulle selkotunnustarkistuksen, jossa menee noin 2‒3 viikkoa ja mahdollisissa ruuhkatilanteissa kauemmin. Jos julkaisulla on kiire, ole meihin yhteydessä hyvissä ajoin, jotta aikataulusta voidaan yrittää neuvotella.
 2. Lähetämme sinulle päätöksen selkotunnuksen myöntämisestä. Päätöksen mukana voit saada joitakin kommentteja tekstistä ja verkkosivuston helppokäyttöisyydestä, mutta tarkistus ei sisällä laajaa arviointia tai yksityiskohtaista palautetta. Joskus selkotunnus myönnetään vasta sen jälkeen, kun hakija on muokannut tekstiä tai koko julkaisua kommenttien perusteella. Jos selkotunnus myönnetään, saat viestin mukana tunnuksen käyttöohjeineen.  Selkotunnusta ei saa käyttää ilman lupaa.
 1. Jos selkotunnusta ei myönnetä ja tarvitset apua tekstin kirjoittamisessa, voit ottaa yhteyttä maksulliseen mukautus– tai arviointipalveluumme.

 

Lisää tietoa selkotunnuksesta

Selkokirjallisuus ja -oppimateriaalit

 • Suunnittelija / selkokirjatyöryhmän sihteeri Ella Airaksinen
 • Puhelinnumero: 050 309 8466
 • Sähköpostiosoite: ella.airaksinen@kvl.fi

Selkovideot

 • Toimittaja Kaisa Kaatra
 • Puhelinnumero: 09 3480 9243
 • Sähköpostiosoite: kaisa.kaatra@kvl.fi

Muut tekstit

 • selkokeskus@kvl.fi

Lue lisää

Julkaistu: