Näin kirjoitat selkokieltä

Selkokirjoituksen ohjeita on Suomessa kehitetty 1980-luvulta asti. Ohjeiden tarkoitus on kiinnittää kirjoittajan huomio siihen, mikä tekstissä on selkolukijalle helppoa tai vaikeaa. Lähtökohtana on lukija, jolle lukeminen ja tekstin ymmärtäminen tuottaa vaikeuksia. Ohjeet perustuvat vuosien saatossa kertyneeseen käytännön kokemukseen, kansainvälisiin ohjeistuksiin sekä tutkittuun tietoon.

Selkotekstit voivat olla suoraan selkokielelle kirjoitettuja tai selkokielelle yleiskielisistä lähtöteksteistä muokattuja . Selkoteksteillä on monenlaisia viestinnällisiä tehtäviä. Esimerkiksi selkouutinen on toisenlainen teksti kuin viranomaisen tiedote. Selkokirjoittajan on otettava huomioon, mistä tekstilajista hänen tekstissään on kyse. 

Olemme koonneet näille sivuille tiivistyksen yleisistä selkokirjoittamisen ohjeista:

Annamme myös täsmäohjeita eri tekstilajien kirjoittajille:

Kattavamman käsityksen selkokielestä saa esimerkiksi koulutuksistamme tai selkokielen teoriakirjoista.

Julkaistu: