Vuorovaikutus lukijan kanssa ja tekstin kokonaisuus

Selkotekstit suunnataan erityisesti lukijoille, joilla on eri syistä johtuvia kielellisiä vaikeuksia. He tarvitsevat selkokieltä selvitäkseen arkielämästä, nauttiakseen kirjallisuudesta ja voidakseen osallistua yhteiskunnan toimintaan.

Kun kirjoitat selkotekstiä, pidä koko ajan mielessä, kuka on oletettu lukijasi. Kirjoita lukijan näkökulmasta ja suuntaa sanasi selkeästi hänelle. Rakenna tekstistäsi johdonmukaisesti etenevä ja hyvin jäsennelty kokonaisuus, jossa on tarpeeksi tietoa.

Yhteenveto vuorovaikutukseen ja tekstin kokonaisuuteen liityvistä ohjeista

Lukija on tärkein

 • Kirjoita lukijan näkökulmasta, älä esimerkiksi organisaation. Mitä lukijan on tärkeää tietää tekstin aiheesta?
 • Suuntaa sanasi lukijalle esimerkiksi sinä-muodolla, jos se sopii tekstiin. (Voit hakea apurahaa tällä lomakkeella.)
 • Pidä tekstisi tarkoitus kirkkaana mielessäsi. Onko tekstin tarkoitus esimerkiksi viihdyttää, antaa tietoa tai opettaa jokin asia lukijalle?
 • Mieti, miten lisäät lukijan mielenkiintoa ja motivaatiota tarttua tekstiin. Kokeile esimerkiksi lukijaa pohtimaan haastavia lauseita, tarinallisuutta, haastatteluita tai tietolaatikoita, jos ne sopivat tekstiin. (Haluatko matkustaa Islantiin? Lue tämä opas, niin saat tietoa Islannista.)

Lisää tietoa, karsi tietoa

 • Mieti, mikä on tekstisi pääviesti. Keskity siihen.
 • Karsi pois kaikki turha tieto, jota lukija ei tarvitse asian ymmärtämisen kannalta. Älä kuitenkaan poista kaikkia tekstiä elävöittäviä yksityiskohtia.
 • Varo, ettei tekstiisi synny sisällöllisiä aukkoja. Tekstiin syntyy sisällöllinen aukko, jos kirjoittaja olettaa lukijan päättelevän tai tietävän jotakin, mitä ei sanota tekstissä suoraan.

Pyri kohteliaaseen ja lukijan huomioivaan sävyyn

 • Tarkkaile, millainen sävy tekstiin syntyy. Sävy ei saisi olla esimerkiksi aliarvioiva, holhoava tai turhan velvoittava. Selkotekstissä tähdätään lukijan huomioivaan ja kohteliaaseen sävyyn.
 • Kirjoita lukijan ikään ja tekstilajiin nähden sopivaa kieltä.
 • Älä aliarvioi lukijaa. Älä selitä sanoja, jotka voit olettaa lukijalle tutuiksi. (Lempäälään rakennetaan uusi sairaala. Ei: Lempäälään rakennetaan uusi sairaala eli paikka, jossa hoidetaan potilaita.)

Jäsentele tekstiä sopivan kokoisiin osiin

 • Kerro yhdessä kappaleessa vain yksi tärkeä asia ja yhdessä luvussa yksi asiakokonaisuus.
 • Otsikoi teksti niin, että otsikko ja sisältö vastaavat toisiaan.
 • Rytmitä tekstiä väliotsikoilla. Käytä väliotsikoita myös lyhyemmissä teksteissä.
 • Etene tekstissä johdonmukaisesti, älä hypi asiasta toiseen.
 • Kertaa aiemmin sanottua etenkin pitemmissä julkaisuissa. Esimerkiksi pitkässä tekstissä kertaalleen selitetyn käsitteen voi selittää uudestaan. (Esitteen alussa kerrottiin, että mielenterveyden ongelmiin kannattaa hakea apua. Seuraavaksi esitellään tahoja, jotka voivat auttaa sinua.)

Lue lisää

Julkaistu: