Selkokuva ja selkotaitto

Julkaisun ulkoasu on portti sisältöihin. Typografia, taitolliset ratkaisut ja kuvitus vaikuttavat merkittävästi sanoman kiinnostavuuteen ja ymmärrettävyyteen.

Koska selkojukaisulla on hyvin erilaisia lukijoita, ulkoasun merkitys korostuu. Lukijalla voi olla vain vähän motivaatiota tai lukeminen voi olla hänelle työlästä. Yksilöiden välillä on lisäksi suuria eroja näkökyvyssä. Myös ikä tuo erilaisia muutoksia näkökykyyn.

Hyvän luettavuuden lisäksi ulkoasun tehtävänä on herättää lukijan kiinnostus. Parhaimmillaan ulkoasu herättää lukijassa tunteita, sillä emotionaalinen kiinnostus syntyy paljon helpommin kuin tietokiinnostus.

Ulkoasuosion alla annetut ohjeet on kehitetty Selkokeskuksessa, mutta ne perustuvat monilta osin yleisiin luettavuudesta annettuihin ohjeisiin.

Selkojulkaisun typografia ja taitto

Selkokuva

 

Lisätietoa

Esimerkkejä selkokuvista

Selkokeskuksen koulutukset

Julkaistu: