Selkokielen tutkimus

Selkokieli on kiinnostanut esimerkiksi suomen kielen, erityispedagogiikan ja tietotekniikan opinnäytetöiden tekijöitä, ja selkokielestä tehdyn tutkimuksen määrä kasvaa kovaa vauhtia.

Selkokieleen liittyvät opinnäytetyöt on listattu Klaara-tutkimusverkoston verkkosivuilla. Jos haluat oman opinnäytetyösi listalle, ilmoita siitä osoitteeseen ulla.vanhatalo@helsinki.fi. 

Tutkisitko selkokieltä?

Selkokieltä on kehitetty Suomessa 1980-luvulta alkaen, mutta sitä on edelleen tutkittu suhteellisen vähän. Uutta tutkimusta tarvitaan, jotta selkokieltä voidaan kehittää yhä paremmin tarvitsijansa huomioivaksi kielimuodoksi.

Selkokielen tutkimus voi liittyä esimerkiksi selkotekstien ymmärrettävyyteen, selkokirjallisuuteen, kielen rakenteisiin tai selkokielen kustannusvaikutuksiin. Klaara-verkoston verkkosivuille on koottu tutkimusideoita ja -aineistoja.

Jos harkitset selkokieleen liittyvän opinnäytetyön tekemistä, voit ottaa yhteyttä Klaara-verkoston tutkijoihin tai meihin.

Julkaistu: