Selkokielen tarve

Arviomme mukaan Suomessa noin 650 000–750 000 ihmistä eli yli kymmenen prosenttia väestöstä tarvitsee selkokieltä.

Selkokielen tarve on kasvanut viime vuosina. Tämä johtuu seuraavista syistä:

  • Yli 65-vuotiaita on enemmän kuin aiemmin, joten muistisairaudet lisääntyvät.
  • Maahanmuuttajia on enemmän kuin aiemmin.
  • Heikkoja lukijoita on enemmän kuin aiemmin, esimerkiksi nuorten lukutaito on heikentynyt.

Uusin arvio on vuodelta 2019, ja sen on tehnyt toimittajamme Markku Juusola. Arvion mukaan vuonna 2019 selkokieltä tarvitsi 100 000 ihmistä enemmän kuin vuonna 2014.

Lue selkokielen tarvearvio pdf-muodossa: Selkokielen tarvearvio 2019.

Kuka tarvitsee selkokieltä?

Selkokielestä hyötyvät ihmiset, joiden kielitaidon puutteet vaikeuttavat arjen tilanteista, opinnoista ja työelämästä selviytymistä sekä yhteiskunnan toimintaan osallistumista.

Selkokielen tarpeelle voi olla esimerkiksi seuraavia syitä:

  • pysyvä kielellisen tuen tarve (esim. kehitysvamma, kehityksellinen kielihäiriö, lukivaikeus, ADHD)
  • elinaikana syntynyt kielellisten kykyjen aleneminen (esim. muistisairaus tai afasia)
  • suomen kielen oppimiseen liittyvä mahdollisesti väliaikainen selkokielen tarve (esim. maahanmuuttajat, viittomakieliset ja muiden vähemmistökielten puhujat).

Näkemyksemme mukaan selkokielistä tietoa tarvitaan aina silloin, kun

  • asia koskee kaikkia kansalaisia
  • asia koskee erityisesti selkokieltä tarvitsevia ihmisiä
  • tieto on saatavilla vain digitaalisessa muodossa.

Lue lisää

Julkaistu: