Selkokieli

Selkokieli on yleiskieltä helpompaa suomea. Selkokieli on suomen kielen muoto, jossa kieltä on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Se on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä.

Miksi selkokieltä tarvitaan?

Vaikea kieli estää monia ihmisiä toimimasta täysvaltaisina kansalaisina suomalaisessa yhteiskunnassa. Selkokielen tarkoitus on auttaa selkokieltä tarvitsevia ihmisiä tiedon saamisessa, lukemisessa, omien ajatusten ilmaisemisessa ja  osallistumisessa. Selkokieli on saavutettavaa kieltä. Jokaisella ihmisellä on oikeus ymmärrettävään tietoon, mikä on itsenäisen elämän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen perusedellytys.

Selkokielen käyttö

Selkokieltä voi käyttää sekä puheessa että teksteissä. Selkokielellä voi julkaista monenlaisia tekstejä: painettuja tekstejä verkkotekstejä, videoita, sekä tietotekstejä että kirjallisuutta. Selkokieltä voi puhua arkikeskusteluissa, haastatteluissa, opetustilanteissa tai asiakaspalvelussa. Kaikissa tilanteissa, joissa käytetään selkokieltä, tavoitteena on lisätä ihmisten mahdollisuuksia ymmärtää toisiaan.

Selkokieli ja yleiskieli

Arkikielessä selkokieli-sanalla tarkoitetaan joskus myös selkeää yleiskieltä. Varsinainen selkokieli ja yleiskieli on kuitenkin hyvä erottaa toisistaan. Selkokieli on vielä hyvääkin yleiskieltä yksinkertaisempaa ja helpompaa, ja selkokieli on suunnattu nimenomaan ihmisille, joilla on kielellisiä vaikeuksia. 

Julkaistu: