Selkokuva

Selkokuvan tehtävä on tukea ja helpottaa tekstin ymmärtämistä. Kuvalla voi myös ilmaista asioita, joita voi olla sanallisesti vaikea kuvata. Kuvat auttavat myös orientoitumaan tekstin aiheeseen ennen lukemista. Kuvilla on myös vuorovaikutusta tukeva tehtävä, niiden avulla tekstistä on helpompi keskustella ja ne herättävät omakohtaista pohdintaa herkemmin kuin pelkkä teksti. Tutkimusten mukaan kuvat muistetaan paremmin kuin sanat, mutta kuva tarvitsee tueksi tekstiä, jotta sen viesti on selkeä. 

Kuvituksen suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin tekstin suunnittelun rinnalla, jotta kuvituksesta tulee mahdollisimman onnistunut. Kuvituksen suunnittelu auttaa myös konkretisoimaan tekstiä ja pilkkomaan sitä lyhyempiin kokonaisuuksiin. 

Selkokuvan kriteerit

 • Kuva aihe liittyy suoraan tekstiin ja tukee sitä. Myös tunnelman välittäminen voi toimia. 
 • Kuvan tunneviesti ei saa poiketa tekstin pääviestistä. 
 • Kuvan pääkohde erottuu selkeästi. Tarkista kuvan ja taustan välinen tummuuskontrasti. Pohdi ääriviivojen käyttöä.
 • Vältä erikoisia kuvakulmia ja symbolisia kuvia.
 • Vältä turhia yksityiskohtia, jotka vievät huomion pois aiheesta.
 • Tarkkaile kuvien suhdetta toisiinsa.
 • Kuvissa on selittävä kuvateksti. Otsikko voi toimia selittävänä kuvatekstinä, jos kuva liittyy kiinteästi otsikkoon.
 • Kriteerit koskevat informoivia kuvia. 

Kuvateksti selkojulkaisuissa

 • toimii kuvan tulkintaohjeena: selittää ja täydentää kuvaa, esimerkiksi esittelee kuvan henkilöt tai selittää sitä, mitä itse kuva ei kerro riittävän yksiselitteisesti
 • nostaa tekstistä esiin keskeisen kuvaan liittyvän asian
 • helpottaa tekstin silmäilyä ja tärkeiden asioiden muistamista
 • sijoitetaan kuvan alle tai viereen, niin että lukija tietää heti, että kyseessä on kuvateksti
 • noudattaa selkoviestinnän periaatteita.

Kuvan sijoittaminen julkaisuun tai verkkosivulle

 • Sijoita kuva siten, että se on tekstin kannalta luontevassa kohdassa. 
 • Muista, että tekstistä kannattaa kuvittaa ne pääasiat, jotka on tärkeä muistaa ja havainnollistaa. 
 • Varmista, että lukijan tietää, missä järjestyksessä julkaisua on tarkoitus lukea. 
 • Jos kuvia on useita, mieti kuvien valinnassa myös kokonaisuutta. Kuvitetaanko jokaisesta luvusta pääasia? Onko kuvat sijoitettu loogisesti esimerkiksi jokaisen pääotsikon yhteyteen?
Ote Selkosanomien taitosta.Selkosanomat 7.4.2020.

Symbolien käyttö selkojulkaisuissa ja -verkkosivuilla

 • Käytä symboleita selkokielisessä julkaisussa tai verkkosivulla harkiten, sillä ne voivat olla vaikeita ymmärtää.
 • Arvioi, onko symboli yleisesti tunnettu (esim. hymiöt, peukalo ylös tai alas, sydän).
 • Mieti, tunnistetaanko symboli ja sen merkitys (nuotti = musiikki, ZZZZ = uni).
 • Käytä symboleita niiden tyypillisimmässä merkityksessä tai käyttötarkoituksessa.
 • Symboli tarvitsee lähes aina tuekseen myös tekstin (esim. haku-toiminnossa suurennuslasin lisäksi sana Hae tai Haku).

Infografiikka ja visualisoinnit

Visualisoinnit ovat selkojulkaisuissa erityisen hyödyllisiä, jos kerrotaan asioista, joita voi olla vaikea kuvata sanallisesti tai muuten hahmottaa ilman konkretisoivaa kuvaa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi asiat, joita emme näe, kuten ruoansulatuselimistö ja maailmankaikkeus.

Selkojulkaisuissa infografiikasta on hyötyä esimerkiksi erilaisten suhteiden ja suurien mittaluokkien konkretisoimisessa.

Liikkuva kuva

Selkovideosta on hyötyä esimerkiksi, jos halutaan antaa selkeitä toiminnallisia ohjeita. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi kasvomaskin pukeminen, käsien peseminen ohjeiden mukaan, ohjeet äänestystilanteeseen, jumppaohjeet, ohjeet askarteluun tai jonkin asian kokoamiseen. Lue lisää selkokielisistä videoista.

Lue lisää

Julkaistu: