Selkokuva

Selkokuvan tehtävä on tukea ja helpottaa tekstin ymmärtämistä. Kuvalla voi myös ilmaista asioita, joita voi olla sanallisesti vaikea kuvata. Kuvat auttavat myös orientoitumaan tekstin aiheeseen ennen lukemista.

Kuvituksen suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin tekstin rinnalla, jotta kuvituksesta tulee mahdollisimman onnistunut. Olennaista on, että kuvan viesti on samansuuntainen tekstin kanssa.

Kuvan valitseminen selkomateriaaliin

 • Mieti, mikä on kuvan päätehtävä (esim. välittää tietoa, täydentää tekstiä, herättää tunteita) ja millainen kuva täyttää tuon tehtävän.
 • Valitse kuva, joka liittyy tekstiin ja tukee sitä.
 • Varmista, että kuvan tunneviesti on samansuuntainen tekstin tunneviestin kanssa.
 • Vältä erikoisia kuvakulmia. Mieti, mistä suunnasta kuvattuna kohde on selkein.
 • Vältä erikoisia rajauksia. Mieti, tunnistaako kuvan kohteen.
 • Valitse kuvia, joissa ei ole pääasian kannalta turhia yksityiskohtia, jotka saattavat kiinnittää katsojan huomion.
 • Tarkista kuvan selkeys siinä koossa ja niissä väreissä, joissa aiot käyttää kuvaa.
Leija-Lehden aukemaLähde: Leija-lehti 4/2020

Kuvan sijoittaminen julkaisuun tai verkkosivulle

 • Sijoita kuva siten, että se on tekstin kannalta luontevassa kohdassa.
 • Varmista, että lukijan on helppo huomata, missä järjestyksessä julkaisua on tarkoitus lukea.
 • Jos kuvia on useita, mieti kuvien valinnassa myös kokonaisuutta. Miten lähekkäin olevat kuvat suhteutuvat toisiinsa?
Ote Selkosanomien taitosta.Selkosanomat 7.4.2020.

Symbolien käyttö selkojulkaisuissa ja -verkkosivuilla

 • Käytä symboleita selkokielisessä julkaisussa tai verkkosivulla harkiten, sillä ne voivat olla vaikeita ymmärtää.
 • Arvioi, onko symboli yleisesti tunnettu (esim. hymiöt, peukalo ylös tai alas, sydän).
 • Mieti, tunnistetaanko symboli ja sen merkitys (nuotti = musiikki, ZZZZ = uni).
 • Käytä symboleita niiden tyypillisimmässä merkityksessä tai käyttötarkoituksessa.
 • Mieti, tarvitseeko symboli tuekseen myös tekstin (esim. haku-toiminnossa suurennuslasin lisäksi sana Hae tai Haku).

Infografiikka ja visualisoinnit

Visualisoinnit ovat selkojulkaisuissa erityisen hyödyllisiä, jos kerrotaan asioista, joita voi olla vaikea kuvata sanallisesti tai muuten hahmottaa ilman konkretisoivaa kuvaa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi asiat, joita emme näe, kuten ruoansulatuselimistö ja maailmankaikkeus.

Selkojulkaisuissa infografiikasta on hyötyä esimerkiksi erilaisten suhteiden ja suurien mittaluokkien konkretisoimisessa.

Liikkuva kuva

Selkovideosta on hyötyä esimerkiksi, jos halutaan antaa selkeitä toiminnallisia ohjeita. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi kasvomaskin pukeminen, käsien peseminen ohjeiden mukaan, ohjeet äänestystilanteeseen, jumppaohjeet, ohjeet askarteluun tai jonkin asian kokoamiseen. Lue lisää selkokielisistä videoista.

Lue lisää

Julkaistu: