Selkokielen teoriakirjat

Selkokielestä on julkaistu viime vuosien aikana useita erilaisia teoriakirjoja.

Avaimet selkokieleen (2022)

Avaimet selkokieleen -kirjan kansi.

Ari Sainion Avaimet selkokieleen (Opike 2022) on käytännönläheinen opas selkokirjoittamisesta kiinnostuneille. Selkokielen periaatteiden lisäksi kirja antaa tietoa selkokielen soveltamiskohteista erityisesti informoivissa eli tietoteksteissä.

Yleiskielisten ja selkokielisten tekstien vertailu havainnollistaa, millaisia ohjeita selkomukauttajan tulee tuntea ja millaisia päätöksiä hänen täytyy osata ja uskaltaa tehdä. Mukana on todellisia esimerkkejä muun muassa strategia- ja kriisiviestinnästä, museo- ja näyttelyteksteistä, sopimuksista ja kyselyistä.

Avaimet selkokieleen -kirja on myynnissä Opikkeen verkkokaupassa.

Selkokieli Saavutettavan kielen opas (2019)

Selkokieli-kirjan kannessa kirjan nimi ja viisi keskustelevaa ihmishahmoa.

Leealaura Leskelän Selkokieli – Saavutettavan kielen opas (Opike 2019) on uusin, laajin ja tarkin kuvaus selkokielestä ja kielellisestä saavutettavuudesta Suomessa. Teoksessa pureudutaan kirjoitetun ja puhutun selkokielen piirteisiin ja ohjeistuksiin.

Teoksessa syvennytään tekstin kokonaisrakenteeseen, sanastoon ja kielen rakenteisiin laajemmin kuin selkokielen aiemmissa teoriakirjoissa. Lisäksi teos perehdyttää laajasti selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen ohjeistukseen. 

Selkokieli-kirja on myynnissä Opikkeen verkkokaupassa. 

Selkokirjoittajan tekstilajit (2015)

Selkokirjoittajan tekstilajit -kirja

Leealaura Leskelän ja Auli Kulkki-Niemisen Selkokirjoittajan tekstilajit -kirjassa (Opike 2015) selkotekstejä tarkastellaan ja ohjeistetaan tekstilajeittain. Kirjassa on teoriatietoa eri tekstilajeista ja niiden eroista sekä runsaasti esimerkkejä erilaisista selkoteksteistä. Lähempään tarkasteluun otetaan selkokieliset mediatekstit, informatiiviset tekstit sekä kaunokirjalliset tekstit. Kokeneiden selkokirjoittajien kommenttipuheenvuorot valottavat kirjoitustyön arkea.

Kirja on tarkoitettu kaikille selkokirjoittajille ja selkokielestä kiinnostuneille. Mukana ovat myös yleiset selkokirjoitusohjeet niille lukijoille, jotka eivät ole aiemmin kirjoittaneet selkotekstejä.

Selkokirjoittajan tekstilajit -kirja on myynnissä Opikkeen verkkokaupassa.

Haavoittuva keskustelu. Keskusteluanalyyttisia tutkimuksia kielellisesti epäsymmetrisestä vuorovaikutuksesta (2012)

Haavoittava keskustelu -kirja

Leealaura Leskelän ja Camilla Lindholmin teoksessa Haavoittuva keskustelu (Opike 2012) on kuusi keskustelunanalyyttista tutkimusta kielellisesti epäsymmetrisistä vuorovaikutustilanteista. Tarkasteltavina on keskusteluita, joihin osallistuu afaattisia, muistisairaita ja kehitysvammaisia henkilöitä, kielenoppijoita, Asperger-nuoria sekä änkyttävä lapsi.

Kirjoittajat tarkastelevat todellisia keskusteluaineistoja, joissa esille nousee keskustelunanalyyttisessa tutkimuksen keskeisiä teemoja: Miten yhteisymmärrystä voidaan rakentaa tilanteissa, joissa keskustelijat eivät jaa samoja kielellisiä resursseja? Miten ymmärrysvaikeuksia ilmaistaan ja korjataan?

Haavoittuva keskustelu -teos on myynnissä Opikkeen verkkokaupassa.

Selkokielen käsikirja (2009)

Selkokielen käsikirja

Hannu Virtasen Selkokielen käsikirja (Opike, ensimmäinen painos 2009, uudistettu painos 2014) on ensimmäinen yleisesittelystä selkosuomesta ja kaikesta siitä tiedosta, jota selkokielestä kertyi ensimmäisten 30 vuoden aikana. Käsikirja antaa laajan käsityksen selkokielestä ja vastaa keskeisiin kysymyksiin: Mitä selkokieli on? Kuka sitä käyttää? Millaisia kirjoja, lehtiä ja muita julkaisuja selkokielellä on tehty?

Selkokielen käsikirja uusin painos on myynnissä Opikkeen verkkokaupassa.

Selkokieli ja vuorovaikutus (2009)

Selkokieli ja vuorovaikutus -kirja

Johanna Kartion toimittama Selkokieli ja vuorovaikutus (Opike 2009) perehtyy siihen, mitä on puhuttu selkokieli. Kirjassa selkokieltä tarkastellaan toisaalta ryhmätilanteissa, toisaalta kahden henkilön välisissä keskusteluissa. Mukana on havainnollisia esimerkkejä todellisista keskustelutilanteista sekä toimintavinkkejä selko- ja muiden ryhmien ohjaajille.

Selkokieli ja vuorovaikutus -kirja on myynnissä Opikkeen verkkokaupassa.

Lue lisää

Julkaistu: