Selkokuvaopas

Selkokuvaopas on opas kuvien käytöstä erityisesti selkoviestinnän tekijöille, suunnittelijoille ja asiantuntijoille, mutta myös kaikille muille viestijöille. Oppaan tavoitteena on kiinnittää huomiota kuvien merkitykseen, ymmärrettävyyteen ja helppoon hahmottamiseen viestinnässä tekstin tukena.

Tekstin yhteyteen liitettäviä kuvia pitäisi pohtia jo tekstiä suunniteltaessa. Myös kirjoittajien tulisi olla tietoisia kuvallisen viestinnän erityispiirteistä, sillä kuvien suunnittelu auttaa kirjoittajaa muotoilemaan tekstiään konkreettisemmaksi ja helpommaksi. Selkokuvaopas auttaa analysoimaan kuvien suunnitteluun, tekemiseen ja valintaan liittyviä ratkaisuja. Oppaassa on yli 50 kuvallista esimerkkiä, joita on analysoitu tekstin ymmärtämisen ja muistamisen tukemisen sekä helpon hahmottamisen näkökulmasta.

Lataa maksuton opas tästä linkistä (Saavutettava PDF)

Oppaan tekijätiedot 

Oppaan ovat koonneet saavutettavaan kuvaviestintään erikoistunut tutkija Anne Ketola Tampereen yliopistosta ja Selkokeskuksen asiantuntija ja toimittaja Kaisa Kaatra. Oppaan visuaalisen ilmeen on suunnitellut Selkokeskuksen graafinen suunnittelija Heidi Ahlström. Työtä ovat tukeneet Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, Suomen Akatemia (Graphic Justice -hanke, 333367) ja Koneen säätiö. Oppaan julkaisija on Kehitysvammaliiton Selkokeskus. 

Oppaan sisältö

1. Johdanto
2. Selkokuvan suunnittelu
2.1 Selkokuvan tehtävät
2.2 Selkokuvatyyppejä: avainkuvat, ohjekuvat, kuvaikonit
2.3 Työprosessi
Infolaatikko: Selkojulkaisun kuvituksen suunnittelu

3. Kuvan ja tekstin tulkinta
3.1 Kuvallinen ja visuaalinen lukutaito
3.2 Kuvan ja tekstin tulkinta
3.3 Tekstin taitto eli asettelu suhteessa kuvaan
3.4 Kuvatekstit
3.5 Kuvien tekstivastineet
Infolaatikko: Alt-tekstiohje pähkinänkuoressa

4. Selkokuvan ominaisuudet
4.1 Selkokuvan esteettisyys ja kiinnostavuus
4.2 Selkokuvan konkreettisuus ja abstraktius
4.3 Piirroskuvan ja valokuvan erot
4.4 Piirros- ja kuvaustyylin valinta

5. Tiedon välittäminen tehokkaasti
5.1 Pääkohteen erottuminen ja hahmottuminen
5.2 Kieltojen ja kehotusten ilmaisu
5.3 Värit ja kontrastit: värien väliset kontrastierot ja erilaiset värisävyt, erilaiset värinäön vaikeudet, huomion ohjaaminen ja tiedon jäsentäminen värien avulla

6. Ihmisten kuvaaminen
6.1 Piirretyt ja valokuvatut hahmot
6.2 Samaistuminen
6.3 Diversiteetti ja representaatio
6.4 Sukupuoli

7 Kuvien tekijänoikeudet

 

 

Julkaistu: