Selkokieli muissa maissa

Selkokieltä edistetään ja kehitetään monissa maissa. Lähtökohdat ja tavoitteet vaihtelevat maittain eikä käsitys selkokielen määritelmästäkään ole kaikissa maissa sama.

Suomelle tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat jo vuosikymmenten ajan olleet muut Pohjoismaat. Suomi, Ruotsi ja Norja ovat jakaneet suunnilleen saman käsityksen selkokielestä ja sitä tarvitsevista ihmisryhmistä. Viime vuosina myös monet EU-maat ovat tiivistäneet yhteistyötään selkokielen edistämiseksi.

Vaikka kansainvälinen yhteistyö on tiivistynyt, muutoksista ei aina tiedoteta kovin nopeasti. Pahoittelemme, jos kansainväliseen toimintaan liittyvissä tiedoissa on puutteita tai vanhentunutta tietoa.

Ruotsi

Ruotsissa selkokieltä on edistetty kaikkein pisimpään. Ruotsissa selkotoiminnasta vastaa saavutettavuusviranomainen Myndigheten för tillgängliga medier. Ruotsi on toistaiseksi ainoa maa maailmassa, jossa selkokieltä edistetään viranomaisvastuulla.

http://lattlast.se/

Norja

Norjassa selkokirjallisuutta edistää 20 järjestön allianssi Leser söker Bok, joka jakaa selkokirjailijoille ja -kustantajille sekä kirjastoille valtiontukea.

http://lesersokerbok.no/

Hollanti

Hollannissa selkotoiminta on yrityspohjaista. Eenvoudig communiceren -yritys julkaisee selkokielisiä uutislehtiä sekä selkoesitteitä.

http://www.eenvoudigcommuniceren.nl/

Saksankieliset maat

Saksankielisissä maissa toimii Netzwerk Leichte Sprache -verkosto, jonka tavoitteena on edistää selkokielen asemaa ja levittää tietoa selkojulkaisuista.

http://leichte-sprache.org/

Julkaistu: