Näin puhut selkokieltä

Selkokielinen puhe tukee keskustelun etenemistä tilanteissa, joissa on läsnä selkokieltä tarvitsevia ihmisiä. Vastuu keskustelun onnistumisesta ja ymmärtämisestä on molemmilla puhujilla. Osaavamman kielenkäyttäjän on kuitenkin kannettava suurempi vastuu oman puheensa ja viestinsä sopeuttamisesta toisen puhujan tarpeisiin.

Selkokielinen puhe

  • auttaa keskustelijoita rakentamaan yhteisymmärrystä ja ratkaisemaan ymmärrysvaikeuksia
  • rohkaisee keskustelijoita osallistumaan vuorovaikutukseen ja innostaa heitä aloitteellisuuteen
  • lisää keskustelijoiden kokemusta myönteisestä ja palkitsevasta vuorovaikutuksesta kielellisistä vaikeuksista huolimatta.

Olemme koonneet näille sivuille yleiset selkokielisen puheen ohjeet:

Ohjeistusta selkopuheeseen eri tilanteissa:

Kattavamman käsityksen selkokielestä saa esimerkiksi koulutuksistamme ja selkokielen teoriakirjoista.

Selkokieli ja keskusteluntutkimus

Selkopuheen ohjeistuksen taustalla on keskustelunanalyyttista tutkimusta kielellisestä epäsymmetriasta. Kielellinen epäsymmetria tarkoittaa keskustelua, jossa keskustelijoiden kielitaidot ovat hyvin eri tasoilla, esimerkiksi toinen käyttää äidinkieltään ja toinen vierasta kieltä keskustelussa.

Selkokielen tutkimuksesta saat lisätietoa selkokielen tutkimukseen keskittyvän Klaara-verkoston verkkosivuilta.

Julkaistu: