Ohjeita selkokielen käyttöön opetuksessa

Selkokielestä voi olla hyötyä opetustilanteissa, joissa oppilaalla tai opiskelijalla on kielellisiä ongelmia.

Selkokieltä käytetään suomi toisena kielenä -opetuksessa varsinkin kielenoppimisen alkuvaiheessa. Selkokieltä käytetään myös paljon erityisopetuksessa, jossa oppilailla tai opiskelijoilla on erilaisia kielen tai kommunikoinnin vaikeuksia.

Opetustilanteissa toisen puheen korjaaminen on tavallista. Yleensä opettaja korjaa oppilaan puhetta. Toisaalta myös oppilaat voivat korjata toisiaan. Opettajan on hyvä pohtia erilaisia korjaamisen tapoja.

Opetustilanteissa keskustelut etenevät yleensä opettajan ohjauksessa. Opettaja jakaa puheenvuorot ja esittää kysymykset. Vaikka nämä eivät aina innosta opetukseen osallistuvia aktiivisuuteen, niiden hyvä puoli on turvallisuus. Keskustelijat voivat luottaa siihen, että opettaja määrää tahdin ja asettaa keskustelun puitteet.

Kannusta vapaaseen keskusteluun

Oppilaita ja opiskelijoita, joilla on kielellisiä vaikeuksia, olisi hyvä kannustaa myös vapaisiin keskusteluihin opetustilanteissa. Tällöin on hyvä kiinnittää erityistä huomiota siihen, että oikeiden ja väärien vastausten sijaan tavoitteena on hyvä keskustelu ja osallistumiseen innostava ilmapiiri.

Ohjeita

Tutustu selkokielisen puheen ohjeisiin. Niiden lisäksi on hyvä kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

  • Korjaa toistuvia virheitä, jotka liittyvät asiaan, jota juuri käsitellään. Älä korjaa jatkuvasti kaikkia virheitä oppilaan puheessa.
  • Kannusta oppilaita ilmaisemaan itseään myös silloin, kun se on hidasta ja vaikeaa.
  • Anna oppilaille välillä mahdollisuus ohjata keskustelua ja käydä vapaata keskustelua itselleen kiinnostavista aiheista.
  • Anna tilaa keskustelun polveilemiselle. Niissä osallistujat voivat harjoitella vuorottelua ja oman puheenvuoron ottamista ja muiden puheeseen reagoimista.

Lue lisää

Julkaistu: