Puhetilanne

Selkokieltä puhuvan pitää ottaa huomioon puhetilanteen vaatimukset. Eri tilanteissa kieltä käytetään eri tavoin.

Puhetilanteet jaetaan usein institutionaalisiin ja vapaisiin keskusteluihin. Institutionaalisissa keskusteluissa osallistujilla on jokin virallinen tai puolivirallinen tehtävä, jota he pyrkivät toteuttamaan. Heillä voi myös olla erilaisia rooleja, joita osallistujat toteuttavat.

Institutionaaliset keskustelut

Esimerkiksi opetustilanteet ovat institutionaalisia keskusteluita. Opettaja puhuu enemmän kuin oppilaat ja pääosin valitsee keskustelunaiheet ja etenemistavan. Oikeusistunnossa on tietty etenemisjärjestys ja lupa puhua ja osallistua keskusteluun on tarkasti määritelty. TV-haastattelussa taas yleensä toimittajan tehtävänä on esittää kysymyksiä ja haastateltavan vastata.

Vapaat keskustelut

Vapaissa keskusteluissa ei ole tällaisia ennakkoon määriteltyjä tehtäviä tai rooleja. Puheenvuorot ja puheenaiheet vaihtuvat osallistujien oman valinnan mukaan. Tyypillinen vapaa keskustelu on vaikkapa kahden ystävän välinen keskustelu.

Puhetilanteeseen vaikuttaa myös se, onko osallistujia kaksi vai useampia, ja miten hyvin he toisensa tuntevat.
Selkokieltä tarvitseva ihminen ei välttämättä hahmota, millaisesta puhetilanteesta on kyse. Hän saattaa tarvita vihjeitä siihen, mikä missäkin tilanteessa on luontevaa ja toimivaa. Selkopuhe pitää sovittaa tilanteeseen ja läsnäoleville puhujille sopivaksi.

Yhteenveto puhetilanteeseen liittyvistä ohjeista

 • Huomioi, millaisessa tilanteessa olette ja mitä se teiltä vaatii.
  •  Onko kyse vapaasta keskustelusta vai onko teillä jokin tehtävä suoritettavana?
  •  Kuinka monta ihmistä keskusteluun osallistuu ja millaisia odotuksia teillä on toisianne  kohtaan?
 • Tarkista, millaisessa ympäristössä olette.
  • Onko ympäristössä ääntä ja liikettä vai oletteko rauhallisessa ja hiljaisessa ympäristössä?
  • Onko ympäristössä jotakin, mikä voi viedä puhekumppanin huomion?
 • Auta puhekumppania ymmärtämään, millaisessa puhetilanteessa olette, ja orientoitumaan sen vaatimuksiin.
  • Kerro, mitä tällaisessa tilanteessa yleensä tehdään.
  • Kerro, mitä seuraavaksi todennäköisesti tapahtuu.

Lue lisää

Julkaistu: