Kohtaaminen ja läsnäolo

Toimiva vuorovaikutus syntyy ilmapiirissä, jonka keskustelijat kokevat turvalliseksi. Tärkeää on myös se, että keskustelijat pystyvät ainakin jossain määrin ennakoimaan, mitä seuraavaksi tapahtuu. Yhteistyön tasutalla on tunne läsnäolosta ja toisen ihmisen aidosta kohtaamisesta.

Selkokielisessä puheessa olennaista on se, että jokainen saa osallistua keskusteluun taitojensa mukaan ja kokea osallistumisensa merkitykselliseksi. Selkokieltä tarvitseva puhekumppani kaipaa ehkä enemmän aikaa puheen muotoiluun tai rohkaisua osallistumiseen.

Yleensä ihmiset välttävät tilanteita, joissa joku osallistuja voisi tulla nolatuksi tai menettää kasvonsa. Kasvojen suojelu on tärkeää etenkin keskusteluissa, joissa osallistujat eivät tunne toisiaan kovin hyvin. Selkokielen puhetilanteissa se voi kuitenkin olla joskus vaikeaa, sillä esimerkiksi ymmärrysvaikeuksien selvittäminen voi tuntua osallistujista kiusalliselta. Selkopuheessa kasvojen suojelemiseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

Yhteenveto kohtaamiseen ja läsnöoloon liityvistä ohjeista

  • Kuuntele puhekumppanisi viestiä.
  • Anna puhekumppanille aikaa muotoilla puheensa ja reagoida sinun puheeseesi. Älä kiirehdi.
  • Osoita kiinnostusta puheenaihetta kohtaan.
  • Rohkaise puhekumppania ilmaisemaan itseään.
  • Mieti keinoja, joilla voit ilmaista ymmärrysvaikeuksia suoraan mutta ystävällisesti
    • Miten ilmaiset hänelle, että et ymmärrä, mitä hän sanoo?
    • Miten ilmaiset hänelle, että hän ei ehkä ole ymmärtänyt, mitä sinä sanoit?

Lue lisää

Julkaistu: