Selkokielen mittari

Selkokielen mittarin avulla voidaan arvioida, onko jokin teksti selkokieltä vai ei. Mittariin on koottu Suomessa käytössä olevat selkosuomea koskevat kriteerit. Jos teksti vastaa näitä kriteerejä, se on selkokieltä.

Selkokielen mittari on suunniteltu selkokielen asiantuntijoiden ja selkokieleen perehtyneiden kielentutkijoiden työvälineeksi tekstien arviointiin. Se ei siis sellaisenaan sovellu selkokirjoittamisen harjoitteluun. Aloittelevalle kirjoittajalle suosittelemme osallistumista selkokirjoituskurssille tai selkokielen teoriakirjoihin tutustumista.

Selkokielen mittari on kehitetty Selkokeskuksessa. Mittarin kehittämiseen on saatu kielellistä asiantuntija-apua Kotimaisten kielten keskukselta.

Selkokielen mittari (pdf)

Julkaistu: