Selkotekstien testaus

Tarkennettua tietoa tietystä tekstistä saadaan suoraan selkolukijoita haastattelemalla tai havainnoimalla. Selkolukijoiden arvio tekstistä on erityisen arvokas, sillä vain he osaavat tavoittaa sellaisia näkökulmia, tarpeita ja toiveita, joita tekstin todellisella lukijalla on. Lukijatestaamisen tarkoituksena ei koskaan ole arvioida selkolukijaa vaan tarkastelun kohteena olevaa selkotekstiä.

Testauksen suunnittelu

Testausta kannattaa pohtia jo siinä vaiheessa, kun selkomateriaalia tai -verkkosivua aletaan suunnittelemaan. Näin testaus tulee huomioitua myös aikataulutuksessa. Testaaminen on erityisen tärkeää silloin, kun tehdään isoa tekstikokonaisuutta, kuten verkkosivuja, esitettä tai kirjaa.

Kun selkotekstejä testataan lukijoilla, on hyvä huomioida, että lukijoiden kokemukset teksteistä ja testaustilanteesta vaihtelevat. Toiselle voi olla vaikeaa myöntää ymmärtämisen tai lukemisen vaikeuksia tai tunnistaa, mistä ymmärrettävyyden pulmat johtuvat. Toisella taas saattaa olla vaikeuksia ilmaista negatiivisia havaintoja tai täyttää kyselylomakkeita. Tämänkaltaiset vaikeudet on syytä ottaa huomioon testausta suunniteltaessa, jotta lopputulos olisi mahdollisimman luotettava. Esimerkiksi mahdollisten lomakkeiden kannattaa olla selkokielisiä.

Testauksen toteutus

Varsinaisessa testaustilanteessa selkolukijaa on tärkeää kannustaa etsimään tekstistä vaikeita kohtia ja ilmaisemaan näkemyksensä rohkeasti. Lisäksi selkolukijalle on hyvä korostaa, ettei testauksen tarkoituksena ole arvioida tämän osaamista vaan selkotekstin ymmärrettävyyttä.

Selkotekstin tekijän ei välttämättä tarvitse aina olla mukana testaustilanteessa. Sen sijaan selkoteksti voi olla testattavana esimerkiksi opettajalla oppilaidensa kanssa tai vapaaehtoisella lukuryhmällä.

Lue lisää

Julkaistu: