Helpot kielen rakenteet

Suomen kielessä sanoilla on esimerkiksi sija- ja aikamuotoja, tapaluokkia sekä yksikkö ja monikko. Lauseet ja virkkeet voivat olla hyvinkin pitkiä, ja niiden sanajärjestys on melko vapaa.

Osa suomen kielen rakenteista on selkolukijalle vaikeita. Vaikeat muodot tunnistaa siitä, että niitä käytetään arkisessa kielenkäytössä vain vähän.

Selkokielessä pyritään käyttämään mahdollisimman helppoja rakenteita ja muotoja. Selkokirjoittajan pitää kiinnittää huomiota sanojen taivutusmuotoihin, lausekkeiden, lauseiden ja virkkeiden rakenteisiin ja pituuteen sekä tekstin sidosteisuuteen.

Yhteenveto rakenteisiin liityvistä ohjeista

Käytä helposti hahmottuvia ja yleisiä kielen rakenteita

 • Suosi aktiivia: joku tekee jotain. (Suomalaiset valitsivat vaaleissa uudet kansanedustajat eduskuntaan. Eduskunta aloittaa työskentelyn ensi kuussa. Ei: Suomalaisten vaaleissa valitsema eduskunta on toimintavahvuudessaan ensi kuussa.)
 • Käytä passiivia vain, jos tekijä ei ole tiedossa tai se on yhdentekevä (Talo on rakennettu 1920-luvulla. Ei: Liitteet lähetetään postitse.)
 • Suosi tavallisia sijamuotoja, vältä harvemmin käytettyjä. (Lähetä hakemus ja liitteet. Ei: Lähetä hakemus liitteineen.)

Suosi lyhyitä lauseita ja virkkeitä

 • Kerro vain yksi tärkeä asia yhdessä lauseessa. Virkkeessä on pääosin vain yksi sivulause.
  (Urho Kekkonen oli Suomen presidenttinä yli 25 vuotta. Hän on Suomen pitkäaikaisin presidentti. Nykyisen perustuslain mukaan kukaan ei voi olla presidenttinä näin kauan. Ei: Yli 25 vuotta eli pisimpään Suomen historiassa presidenttinä olleen Urho Kekkosen jälkeen perustuslakia muutettiin siten, että kukaan ei voi olla presidenttinä näin kauan.)
 • Vältä monimutkaisia määritteitä, esimerkiksi infinitiivi- ja partisiippirakenteita. (Ilmaisella kirjastokortilla voi lainata kirjoja. Kirjastonkortin voi hakea kirjastosta. Ei: Ilmaisen kirjojen lainaamiseen tarvittavan kirjastokortin voi hakea kirjastosta.)
 • Vältä lauseenvastikkeita. (Tuomarin pitää kuunnella kaikkia osapuolia, kun hän etsii tilanteeseen ratkaisua. Ei: Ratkaisua etsittäessä tuomarin on kuultava kaikkia osapuolia.)
 • Varmista, että tekstissä on riittävästi sidoksisuutta ja tekstistä käy ilmi asioiden väliset suhteet. Sidosteisuus syntyy mm. sidossanoista, jotka sitovat lauseita toisiinsa (siksi, mutta, kun, kuitenkin), sekä siitä, miten kirjoittaja esittelee lukijalle uudet ja tutut asiat. Vältä irtonaisia päälauseita. (Saat rahat takaisin, jos sinulla on kuitti. Voit hakea korvausta myös, jos sinulla on sähköinen kuitti. Ei: Saat rahat takaisin. Sinulla on kuitti. Saat korvausta. Sinulla on sähköinen kuitti.)
 • Tee vain lyhyitä luetelmia ja varmista, että luetellut asiat muodostavat kokonaisuuden ja ovat keskenään samanmuotoiset. (Voit todistaa henkilöllisyytesi esimerkiksi
  • passilla
  • ajokortilla
  • henkilökortilla.)

Lue lisää

Julkaistu: