Ohjeita informoivien tekstien tekijöille

Informoivien selkotekstien tavoitteena on tiedottaa lukijaa jostakin asiasta tai auttaa jonkin tehtävän suorittamisessa. Usein kyseessä on viranomaisteksti. Informoivia tekstejä ovat esimerkiksi

 • hallinnolliset tekstit kuten päätökset ja lomakkeet
 • säädöstekstit kuten lait ja asetukset
 • esittelevät ja ohjaavat tekstit kuten esitteet, oppaat ja toimintaohjeet.

Tekstin lisäksi on tärkeä kiinnittää huomiota myös ulkoasuun: miten tekstiä voi tukea ja asioita havainnollistaa esimerkiksi kuvilla ja infografiikalla.

Yhteenveto informoivien tekstien tekstilajiohjeista

Suunnittele tekstiä

 • Määrittele tekstin lukija.
 • Tutustu aihepiiriin lähtötekstiä laajemmin, jotta voit päätellä, mikä on oleellista tietoa.
 • Mieti, mikä on tekstin sopiva pituus ja laajuus sekä julkaisetko tekstin verkossa vai painettuna. Selkotekstit ovat useimmiten lyhyempiä kuin yleiskieliset tekstit, ja niissä on supistettu määrä tietoa.
 • Mieti, kokeilisitko tarinallisuutta, haastattelua ja dialogia, uteliaisuutta herättäviä kysymyksiä ja väitteitä tai esimerkiksi tietolaatikoita, videoita, animointia ja äänitukea.

Pyri kohteliaaseen sävyyn

 • Puhuttele lukijaa suoraan sinä-muodolla, jos se sopii tekstin tyyliin. (Voit ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on kysymyksiä.)
 • Ohjeista, kehota ja kannusta imperatiivilla. (Lähetä liitteet viimeistään 12.2.2021. Lue lisää verkkosivuiltamme! Ei: Liitteet lähetetään viimeistään 12.2.2021 eikä Lähetäthän liitteet viimeistään 12.2.2021.)
 • Tarkkaile velvoittavuuden kokonaissävyä ja varo opettavaisen sävyn korostumista. Mieti, voisitko toisinaan viitata lukijaan epäsuorasti. Varmista kuitenkin, että lukija tietää, mitä hänen odotetaan tekevän. (Työntekijän pitää olla ahkera ja luotettava. Vrt. Sinun pitää olla ahkera ja luotettava työntekijä.)
 • Tarkkaile tekstissä lukijalle muodostuvia rooleja. Älä esitä lukijaa jatkuvasti passiivisena tai avun kohteena tai muistuta lukijaa liian usein. Tee lukijasta aktiivinen toimija. (Jos tarvitset apua esimerkiksi lomakkeen täyttämisessä, kysy meiltä. Vrt. Autamme sinua täyttämään lomakkeen. Neuvomme sinua myös muissa asioissa. Saat apua kaikkiin kysymyksiisi.) (Ilmoittaudu tilaisuuteen ajoissa. Vrt. Muista, että sinun pitää ilmoittautua tilaisuuteen ajoissa.)

Tarkista teksti

 • Perehdy tekstisi aiheeseen huolellisesti. Varmista, että tiedot ovat tekstissä oikein. Käytä vain luotettavia lähteitä.
 • Jos et ole tekstin aiheen asiantuntija, tarkistuta teksti lopuksi sisällön asiantuntijalla. Esimerkiksi terveydenhoitoon liittyvä teksti on hyvä tarkistuttaa lääketieteen asiantuntijalla ja lainsäädäntöön liittyvä teksti oikeustieteen asiantuntijalla.
 • Kun tarkistutat selkotekstiä toisen alan asiantuntijalla, muista mikä on kenenkin ydinosaamista. Toisen alan asiantuntijan tarkistuksessa teksti saattaa muuttua vaikeammaksi. Silloin sinun täytyy pitää mielessä selkotekstin tarkoitus ja sen lukijoiden erityistarpeet.
 • Voit tarkistuttaa tekstin myös toisella selkokielen asiantuntijalla, jos sinulla on siihen mahdollisuus. Oman tekstin vaikeat ilmaukset, epäloogisuudet ja muut ymmärrettävyyttä vaikeuttavat tekijät voivat jäädä itseltä huomaamatta. Tällöin toisen selkokielen asiantuntijan huomiot auttavat parantamaan tekstiä.

Lue lisää

Julkaistu: