Ohjeita mediatekstien tekijöille

Mediatekstien tavoitteena on välittää ajankohtaista tietoa tietystä aihepiiristä. Tyypillinen selkokielinen mediateksti on uutinen, joka voidaan julkaista painetussa uutislehdessä, verkossa, radiossa tai televisiossa.

Selkokielinen mediateksti voi olla myös uutista laajempi teksti, jossa käsitellään jotakin tapahtumaa, ilmiötä, henkilöä tai teemaa (feature-tekstit). Osa teksteistä pyrkii vaikuttamaan lukijaan (mielipidetekstit) tai viihdyttämään häntä (pakinat). Selkokielisinä mediateksteinä julkaistaan myös pääkirjoituksia, kolumneja ja blogitekstejä. Selkomediassa julkaistaan siis samojen tekstilajien tekstejä kuin yleiskielisessäkin mediassa.

Yhteenveto mediatekstien tekstilajiohjeista

  • Päätä, kirjoitatko uutista, feature-tekstiä vai jotakin muunlaista mediatekstiä. Varmista, että juttu edustaa tunnistettavasti tekstilajiaan.
  • Ota suunnittelussa huomioon julkaisukanava ja sen vaatimat erityispiirteet.
  • Muotoile tekstin otsikko ja väliotsikot niin, että ne ovat informatiivisia ja kutsuvat lukemaan tekstiä.
  • Jos kyseessä on uutinen tai uutismainen teksti, käsittele tärkeimpiä näkökohtia heti alussa.
  • Käytä hyväksi kertomuksellisuutta ja erilaisia havainnollistamisen keinoja, kuten kuvia, infografiikkaa ja videoita.
  • Anna uutisaiheesta myös taustatietoja ja tarkennuksia ja ymmärtämistä helpottavia yleisiä tietoja, esimerkiksi paikkatietoja, jotka helpottavat maantieteellisen sijainnin hahmottamista.
  • Pohdi uutiskärjen ja taustatietojen antamisen suhdetta ja paikkaa. Rajoita uutisen informaatiomäärää siten, että uutiskärki erottuu taustatiedoista.
  • Varmista, että tekstin osat muodostavat loogisen kokonaisuuden ja tarjoavat riittävästi informaatiota.
  • Jos jutussa on sitaatteja haastateltavan puheesta, selkokielistä myös sitaatit.

Lue lisää

Julkaistu: