Selkokielen sanasto

Sanat ovat selkokielistämisessä yleensä asia, johon monen huomio ensimmäisenä kiinnittyy. Onko tekstissä sanoja, jotka eivät todennäköisesti ole lukijalle tuttuja? Mitä pitää selittää? Kuinka pitkiä sanat ovat? Millaisessa lauseessa sana on, tukeeko muu lause sanan ymmärtämistä?

Selkokirjoittajan on hyvä myös muistaa, että lukijan sanavarasto ei ole yhtä laaja kuin yleiskielisten tekstien lukijoilla.

Yhteenveto sanoihin liittyvistä ohjeista

  • Käytä jokapäiväistä, yleisesti tunnettua, konkreettista sanastoa.
  • Suosi lyhyitä sanoja.
  • Vältä vaikeita sanoja ja käsitteitä. Vaikeita sanoja ovat esimerkiksi abstraktit ja kuvalliset sanat.
  • Jos vaikeaa käsitettä on syytä käyttää, selitä se tekstissä. Selittämisen ei tarvitse olla kattava sanakirjaselitys, vaan kannattaa miettiä, mikä on riittävä ja hyödyllisin selitys juuri tässä kontekstissa.
  • Viittaa samaan asiaan samalla sanalla. Voit käyttää myös pronominiviittauksia tai osatoistoa, jos niistä käy selkeästi ilmi, mihin tai keneen viittaat.
  • Ole varovainen kielikuvien käytössä.
  • Vältä lyhenteitä. Käytä lyhennettä vain silloin, jos lyhenne on tutumpi kuin sama auki kirjoitettuna.

Lue lisää

Vuorovaikutus lukijan kanssa ja tekstin kokonaisuus

Helpot kielen rakenteet

Selkokielen mittari

Selkokielen teoriakirjat

Tulevat koulutukset

Selkotekstien arviointi

Julkaistu: