Selkotunnuksen hakijan tarkistuslista

Tällä sivulla kerrotaan, mitkä asiat täytyy huolehtia kuntoon ennen selkotunnuksen hakemista. Löydät sivulta erillisen tarkistuslistan painetuille julkaisuille ja verkkosivustoille. Käy lista huolellisesti läpi ennen kuin lähetät materiaalin selkotunnustarkistukseen.

Jos kaikkia mainittuja asioita ei ole huomioitu, emme välttämättä voi ottaa julkaisua tarkistettavaksi. Jos esimerkiksi painetusta julkaisusta tai PDF-tiedostosta puuttuu selkorivitys, rivitä se ennen kuin lähetät tekstin tarkistukseen.

Tarkistuslista painetuille julkaisuille, PDF-tiedostoille ja selkokirjoille

Tarkista, että kaikki seuraavat asiat ovat kunnossa ennen kuin haet selkotunnusta painetulle julkaisulle, PDF:lle tai selkokirjalle:

Kun olet varmistanut, että kaikki yllä mainitut seikat ovat kunnossa, voit lähettää julkaisun meille selkotunnustarkistukseen.

Jos olet epävarma tekstin selkokielisyydestä tai haluat kehittyä selkokirjoittajana, voit lähettää tekstin ensin meille maksulliseen arviointiin. Arvioinnissa saat asiantuntijaltamme kattavan palautteen ja korjausehdotuksia tekstin pulmakohtiin. Arviointi ei kuitenkaan anna automaattista oikeutta käyttää selkotunnusta. Arvioinnin jälkeen voit muokata tekstiäsi kommenttien pohjalta ja hakea ilmaista selkotunnusta. Selkotunnustarkistukseen ei sisälly laajaa palautetta.

Katso täältä ohjeet selkotunnuksen hakemiseen painetulle julkaisulle tai PDF:lle.

Katso täältä ohjeet selkotunnuksen hakemiseen kirjalle.

 

Tarkistuslista verkkosivuille ja -sivustoille

Tarkistamme selkokieliset verkkosivut ja -sivustot yhteistyössä Papunetin kanssa. Sivuston kieli tarkistetaan Selkokeskuksessa, ja Papunet tekee sivustolle helppokäyttöisyysarvion. Papunetin sivuilla kerrotaan, mitkä asiat vaikuttavat sivuston helppokäyttöisyyteen.

Tarkista, että kaikki seuraavat asiat ovat kunnossa ennen kuin haet selkotunnusta verkkosivulle tai -sivustolle.

 • Teksti on kirjoitettu nimenomaan selkokieltä tarvitsevalle lukijalle.
 • Teksti noudattaa selkokielen periaatteita.
 • Fontti on selkeä, ja fonttikoko on riittävän suuri. Fonttikoon on oltava koko sivustolla vähintään 11, mieluiten 12–16. Teksti erottuu taustastaan riittävän hyvin, ja normaalikokoisessa tekstissä tekstin ja taustan välinen tummuuskontrasti on vähintään 4,5:1.
 • Jos julkaisussa on kuvia, kuvat täyttävät selkokuvan kriteerit.
 • Jos selkokielinen sivu on osana yleiskielistä sivustoa, se on helposti löydettävissä sivustolta.
 • Selkokielisen sivun tai sivuston yleisilme on selkeä. Sivulla ei ole liikaa ylimääräisiä elementtejä, ja käyttäjän huomio kiinnittyy olennaiseen.
 • Sivun eri elementit, kuten otsikot, leipäteksti, painikkeet ja linkit, ovat helposti tunnistettavissa ja erotettavissa toisistaan.
 • Selkokielisellä sivulla on käytetty tavallista kapeampaa tekstipalstaa. Sivua ei suositella kuitenkaan rivittämään selkokielen periaatteiden mukaisesti, sillä rivitys ei aina näy kaikilla laitteilla samanlaisena.

Kun olet varmistanut, että kaikki yllä mainitut seikat ovat kunnossa, voit lähettää sivuston meille selkotunnustarkistukseen.

Jos olet epävarma tekstin selkokielisyydestä tai haluat kehittyä selkokirjoittajana, voit lähettää tekstin ensin meille maksulliseen arviointiin. Arvioinnissa saat asiantuntijaltamme kattavan palautteen ja korjausehdotuksia tekstin pulmakohtiin. Arviointi ei kuitenkaan anna automaattista oikeutta käyttää selkotunnusta. Arvioinnin jälkeen voit muokata tekstiäsi kommenttien pohjalta ja hakea ilmaista selkotunnusta. Selkotunnustarkistukseen ei sisälly laajaa palautetta.

Katso täältä ohjeet selkotunnuksen hakemiseen verkkosivulle tai -sivustolle.

 

 

Lisää tietoa selkotunnuksesta

 • Suunnittelija Anni Reilä
 • 050 479 4582
 • anni.reila@kvl.fi
Julkaistu: