Tekstien mukauttaminen selkokielelle

Selkokeskus ei mukauta tekstejä selkokielelle itse. Alla on yhteystietoja yrityksille ja henkilöille, joilta voit tilata selkokieleen liittyviä tekstitöitä.

Kun tekstiä mukautetaan selkokielelle, tekstin sisältöä, sanastoa ja rakennetta muokataan helpommaksi ymmärtää. Lukijaksi ajatellaan ihminen, jolla on kielellisiä vaikeuksia. Selkomateriaalille voi hakea maksutonta selkotunnusta Selkokeskuksesta.

Hae selkotunnusta.

Saavuta Asiantuntijapalvelut Oy

Kehitysvammaliiton omistama Saavuta Asiantuntijapalvelut Oy mukauttaa yleiskielisiä tekstejä selkokielelle. Kaikki yrityksen tuotot käytetään Kehitysvammaliiton toimintaan.

saavuta.fi

Selkomukauttajien yhteystiedot

Myös seuraavat kouluttamamme asiantuntijat tekevät selkomukautuksia. Voit olla heihin suoraan yhteydessä. 

Markku Juusola

Mediakunta osk

markkujuusola@gmail.com, p. 050 339 0630
Selkokieliset esitteet, oppaat, oppimateriaalit, verkkoaineistot, journalistiset aineistot, selkoaineistojen suunnittelu ja arviointi: esimerkiksi selkojulkaisun ulkoasu ja visuaalisuus, selkovideot, verkkokurssit, kuvat tekstin tukena

mediakunta.fi

Leena Kaivosoja

Selkosanat Oy

leena@selkosanat.fi, p. 041 440 2088

Erilaiset selkokieliset tekstit. Ominta aluetta tietoteksteissä erityisesti kasvatukseen, koulutukseen, lääketieteeseen ja taiteisiin liittyvät aiheet. Mukautan myös kirjallisuutta.

selkosanat.fi

Johanna Kartio

johanna.kartio@gmail.com, p. 044 906 3627

Teen selkomukautuksia ja uusia selkotekstejä laajasti eri aloilta.

Sanna-Leena Knuuttila

Selkenee

sanna-leena.knuuttila@selkenee.com, p. 050 590 2949

Selkomukautan oppaita ja esitteitä, ohjeistuksia, tiedotteita, PowerPoint-koulutussarjoja sekä verkkosivujen tekstejä.

Sanna-Leena Knuuttila | LinkedIn

Tuovi Mutanen

tuovimutanen.fi
Selkotekstit sovitusti ja sujuvasti.

Pertti Rajala

Selkotaito

pertti.rajala54@gmail.com, p. 050 552 3827

Yhteiskunnalliset tekstit, eri järjestöjen tekstit, uskonnolliset tekstit. Kaikki tekstit sopivat.

Selkotaito | Facebook

Ari Sainio

arisainio@hotmail.com, p. 040 719 8413

Pitkä kokemus kaikenlaisten tekstien mukauttajana, myös laajat kokonaisuudet ja selkokirjat.

Marja Simola

marjahelena.simola@gmail.com, p. 0500 861 636

Voin tehdä erilaisia selkomukautuksia, erityisesti luonnontieteen ja historian alalta.

Riitta Suominen

Yksityinen kielitoimisto

info@yksityinenkielitoimisto.fi, p. 040 570 2901

Verkkotekstit, virkatekstit, oppimateriaalit, ohjeet.

yksityinenkielitoimisto.fi

Tuija Takala

Tmi Tuijata

tuija.takala@gmail.com, p. 050 371 6917

Teen selkotöitä monipuolisesti. Mukautan selkokielelle muun muassa opetussuunnitelmatekstejä, eri alojen ammattitekstejä, museotekstejä, esitysdioja ja kyselyitä sekä kaunokirjallisuutta.

tuijata.com

Riikka Tuohimetsä

Tmi Tuohimetsä

riikkaliisatuohimetsa@gmail.com, p. 040 733 7193

Muokkaan kaikenlaisia tekstejä selkokielelle (esimerkiksi esitteet, oppaat, verkkotekstit, kyselyt, kirjat ja oppimateriaalit). Tuotan myös selko-oppimateriaaleja.

tuohimetsa.com

Tanja Vauhkonen

tanja.vauhkonen@edu.jarvenpaa.fi, p. 044 326 2246

Mukautan pääasiassa asiatekstejä ja kohderyhmääni ovat pääasiassa suomea toisena kielenään puhuvat ja opiskelevat ihmiset.

Hannu Virtanen

Selkotaito

hannu.a.virtanen@hotmail.com , p. 040 503 1003

Kaikki käy: yhteiskunnalliset tekstit, kulttuuritekstit, elämänhallintaan liittyvät tekstit, videot, kuvasarjat…

Selkotaito | Facebook

Lue lisää

Julkaistu: