Tekstien mukauttaminen selkokielelle

Kun tekstiä mukautetaan selkokielelle, tekstin sisältöä, sanastoa ja rakennetta muokataan helpommaksi ymmärtää. Lukijaksi ajatellaan ihminen, jolla on kielellisiä vaikeuksia.

Selkokeskus ei mukauta tekstejä selkokielelle itse. Voit tilata selkokieleen liittyviä tekstitöitä esimerkiksi Kehitysvammaliiton omistamasta Saavuta Asiantuntijapalvelut Oy:stä. Yrityksen tuotoilla tuetaan Kehitysvammaliiton toimintaa, ja myös Selkokeskus on osa Kehitysvammaliittoa.

Lue lisää osoitteessa saavuta.fi.

Lue lisää

Julkaistu: