Selkokeskuksen asiantuntijat

Olemme kouluttaneet selkokielen asiantuntijoita eri puolilla Suomea. Sanomme heitä Selkokeskuksen asiantuntijoiksi.

Moni asiantuntijamme kirjoittaa ja muokkaa selkokielisiä tekstejä tai kouluttaa selkokielestä. Selkokielen asiantuntijoilla on usein myös toinen ammatti. Asiantuntijat ovat esimerkiksi opettajia, toimittajia, tutkijoita ja selkokirjailijoita. Osa asiantuntijoistamme on töissä Selkokeskuksessa.

Ella Airaksinen FM Ella Airaksinen työskentelee Selkokeskuksessa asiantuntijana. Hänen työhönsä kuuluu muun muassa selkokirjallisuuden edistämistä, kouluttamista ja viestintää. Aiemmin Airaksinen on opettanut suomea aikuisille maahanmuuttajille. Pro gradu -työssään hän tutki, miten lukijaa puhutellaan kohteliaasti selkokielisessä oppaassa.
Anna Dannenberg FM Anna Dannenberg on opiskellut kielitieteitä ja viestintää, ja omassa tutkimuksessaan tarkastellut muun muassa puhutun kielen kielioppi- ja äännerakenteita. Hän on kiinnostunut selkokielestä sekä tieteellisen tutkimuksen että käytännön viestinnän näkökulmasta.
Satu Itkonen FM Satu Itkonen on työskennellyt monipuolisesti näyttelyiden ja taiteesta puhumisen ja kirjoittamisen parissa ja toimii tällä hetkellä Ateneumin taidemuseon yleisötyöpäällikkönä. Hän on kirjoittanut useita selkokirjoja. Koulutus painottuu taidealalle.
Markku Juusola YTM Markku Juusola toimi Selkosanomien toimittajana usean vuoden ajan. Hän on työskennellyt selkokielen parissa vuodesta 2013.
Kaisa Kaatra YTM Kaisa Kaatra työskentelee Selkokeskuksessa toimittajana. Hän taittaa ja editoi Selkosanomia ja selkokielisiä esitteitä. Kaatra vastaa selkovideoiden ja selkojulkaisujen taiton tarkastuksesta. Kaatra on perehtynyt selkojulkaisujen kuvitukseen.
Leena Kaivosoja FM Leena Kaivosoja on työskennellyt 1990-luvun alusta saakka erilaisten kielihäiriöiden parissa puheterapeuttina ja erityisopettajana. Selkokieli tuli mukaan 2000-luvun alussa Tikas-projektin myötä ja sen jälkeen selkokieli on kuulunut päivittäiseen työhön. Hän on perustanut vuonna 2010 yrityksen Selkosanat ja mukauttanut selkokielelle Leena Lehtolaisen Maria Kallio -dekkareita.
Henna Kara

FM Henna Kara työskentelee  Selkokeskuksessa erityisasiantuntijana. Karan työhön kuuluu muun muassa selkokielen kehittämistä, vaikuttamista ja kouluttamista. Hän on työskennellyt selkokielen parissa eri tehtävissä vuodesta 2008.

Johanna Kartio FM Johanna Kartio työskentelee  s2-kouluttajana pääkaupunkiseudulla ja opettaa suomen kieltä aikuisille maahanmuuttajille. Hän on työskennellyt projektipäällikkönä Selkokeskuksen Selkokieli ja vuorovaikutus -projektissa, toimittajana Selkosanomissa ja kirjoittanut selkokirjoja sekä muokannut erilaisia tekstejä selkokielisiksi.
Sakari Kilkki KM Sakari Kilkki toimii tuottajana Opikkeessa. Hänen vastuualueenaan ovat perusopetuksen ja ammatillisen erityisopetuksen selkokieliset oppimateriaalit. Kilkin tehtäviin kuuluu sekä käsikirjoittamista että kustannustoimittamista.
Sanna-Leena Knuuttila FM Sanna-Leena Knuuttila on yrittäjä, selkokirjailija ja sanataideohjaaja. Hän on perehtynyt kirjoittamisen kouluttamiseen, mutta puhuu myös lukemisen sekä selkokirjallisuuden puolesta. Häneltä on julkaistu suomalaisen naisen sota-ajan historiaan pohjautuva selkotrilogia, jonka teokset ovat Ne lensivät tästä yliMinä odotan sinua ja Jäätyneet tiet.
Riitta Korhonen FT Riitta Korhonen toimii kielenhuollon ja kieliopin erityisasiantuntijana Kielitoimistossa Kotimaisten kielten keskuksessa (Kotus). Taustaltaan hän on S2-opettaja. Hän on kiinnostunut eri ryhmille suunnattujen selkotekstien ymmärrettävyydestä ja tehnyt yhteistyötä Ylen selkouutisten toimituksen kanssa.
Soilimaria Korhonen Soilimaria Korhonen toimii selkokielen ja selkeän viestinnän yrittäjänä. Hän kouluttaa, mukauttaa, tuottaa ja taittaa. Myös S2-opettajana työskennellyt Soilimaria on erityisesti sosiaali- ja terveysalan selkoviestinnän asiantuntija.
Seija Mikkonen FM Seija Mikkonen työskentelee englannin ja ruotsin opettajana. Hän on perehtynyt selkokieleen yleisen kielitieteen opinnoissaan Helsingin yliopistossa. Mikkonen on kirjoittanut selkokielen yhteistyöverkosto Klaaran verkkosivuston selkokielisen osuuden.
Auli Kulkki-Nieminen FT Auli Kulkki-Nieminen toimii yliopisto-opettajana Tampereen yliopistossa, viestinnän yksikössä. Opetusalana on journalistinen suomen kieli. Hänen näkemyksensä selkokieleen on tutkimuksellinen, sillä hän on käyttänyt väitöskirjassaan selkokielisiä uutisia aineistona. Hän on kirjoittanut tieteellisiä ja yleistajuisia artikkeleita selkoviestinnästä ja on toinen Selkokirjoittajan tekstilajit -kirjan kirjoittajista. Kulkki-Nieminen on selkokielen neuvottelukunnan jäsen.
Satu Leisko-Järvinen FM, suomen kielen opettaja Satu Leisko-Järvinen on kirjoittanut selkokielisiä fantasiakirjoja nuorille. Hän on kiinnostunut erityisesti selkokirjoittamisesta ja selkoteksteistä. Hän työskentelee opettajana pääkaupunkiseudulla eri oppilaitoksissa.
Leealaura Leskelä FM Leealaura Leskelä on työskennellyt Selkokeskuksessa 1990-luvun lopulta lähtien. Hän on ollut mukana selkokielen teorian, sovellusten ja koulutusten kehittämisessä. Leskelä on Selkokeskuksen kehittämispäällikkö. Hän on perehtynyt selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen tutkimukseen sekä erilaisten selkotekstien kirjoittamiseen.
Susanna Lähteenmäki KT, ohjaava opettaja/erityisopettaja Susanna Lähteenmäki on perehtynyt selkokieleen 1990-luvun alusta lähtien. Hän työskentelee Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa Oulussa. Selkosuomi puhuttuna ja kirjoitettuna on mukana arjen työssä. Hän myös pitää koulutuksia selkokirjoittamisesta sekä selkopuheesta ja -vuorovaikutuksesta. Lähteenmäki on tehnyt kaksi selkorunokirjaa ja selkosatukirjoja.
Tuovi Mutanen Tuovi Mutanen on yrittäjä, vapaa kirjoittaja ja tekstityöläinen. Selkomukautuksia hän on tehnyt vuodesta 2017 lähtien. Tuovi on koulutukseltaan hortonomi AMK, ja hänen erityisosaamistaan ovat laajasti luontoon, ympäristöön ja maaseutuun liittyvät aiheet.
Hanna Männikkölahti

Hanna Männikkölahti on koulutukseltaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Hän opettaa suomea verkossa omalla toiminimellään, kouluttaa selkokielestä ja mukauttaa kotimaista kauno- ja tietokirjallisuutta.

Seija Niinistö-Samela HuK Seija Niinistö-Samela on selkokirjailija ja vapaa toimittaja. Hän on kirjoittanut useita selkokirjoja sekä juttuja Selkosanomiin. Vuonna 2019 Niinistö-Samela sai selkoteoksistaan Suomen Tietokirjailijat Ry:n Tietopöllö-palkinnon.
Tuula Puranen YTM toimittaja, erä- ja luonto-opas Tuula Puranen on työskennellyt selkokielen parissa 1990-luvun alusta lähtien ensin selkolehti Leijan toimittajana ja sittemmin selkokirjojen kirjoittajana. Hänen erityisiä osaamisalueitaan ovat vammaisten ihmisten asiat, luonto, ympäristö ja retkeily.
Pertti Rajala KM Pertti Rajala on kirjoittanut yksin tai työryhmässä 110 selkokirjaa ja tehnyt laajasti erilaisia selkomukautuksia. Hän on kouluttanut selkokielestä 1980-luvulta alkaen ja toimii edelleen aktiivisesti selkokielen edistäjänä.
Raisa Rintamäki FM Raisa Rintamäki työskentelee Tullissa verkkopalveluiden ja verkkoviestinnän parissa. Aiemmin hän on työskennellyt Selkokeskuksessa suunnittelijana ja perehtynyt erityisesti verkkosivujen saavutettavuuteen ja selkokielen käyttöön verkkosivuilla.
Jenni Saarilahti FM Jenni Saarilahti työskentelee Kehitysvammaliiton oppimateriaalikeskuksessa Opikkeessa kustannustoimittajana. Työhön kuuluu selkokielisten kauno- ja tietokirjojen kustannustoimittamista, kielenhuoltoa ja viestintää. Aiemmin hän on tehnyt asiatekstien selkomukautuksia Selkokeskukselle.
Ari Sainio Ari Sainio on toiminut selkokielen parissa 1990-luvulta lähtien. Hän on työskennellyt Selkosanomien toimittajana, kustannustoimittajana, mukauttanut erilaisia tekstejä selkokielelle sekä kirjoittanut ja toimittanut useita selkokirjoja.
Pertti Seppä FM Pertti Seppä on Ylen Selkouutisten toimittaja. Hän on työskennellyt Ylen Selkouutisten parissa siitä lähtien, kun lähetys perustettiin vuonna 1992. Hänen työkenttänsä liittyy puhuttuun selkouutiskieleen.
Marja Simola FL, tietokirjailija Marja Simola toimii Joensuussa vapaana tietokirjailijana. Hän on kirjoittanut neljä ikäihmisille suunnattua selkokirjaa sekä kaksi selkosatukirjaa. Simola on myös mukauttanut tekstejä selkokielelle. Hän on ollut useita vuosia Selkosanomien avustajana ja pitänyt useita selkokursseja.
Jenni Stolt

FM Jenni Stolt työskentelee Papunetissä asiantuntijana viestinnän ja kognitiivisen saavutettavuuden parissa. Aiemmin Stolt on työskennellyt Selkokeskuksessa, jossa hän esimerkiksi koulutti selkokielestä ja kehitti selkokirjallisuuden lukupiiriä. Pro gradu -tutkielmassaan Stolt tutki selkokielisten uutistekstien ymmärrettävyyttä selkokielen kohderyhmiin kuuluvia henkilöitä haastattelemalla.

Riitta Suominen Riitta Suominen on suomen kielen tohtori. Hänellä on ollut oma viestintätoimisto parinkymmenen vuoden ajan Tampereella. Työnkuvaan kuuluvat kouluttaminen, konsultointi, tekstien toimittaminen ja yleistajuistaminen. Sosiaalisessa mediassa Suominen toimii aktiivisesti Kielipoliisin nimimerkillä. Hän on julkaissut kieleen, viestintään ja verkko-oppimiseen liittyviä kirjoja, ja väitöskirja käsitteli hallinnon tekstien yleistajuistamista.
Tuija Takala

FM Tuija Takala työskentelee  äidinkielen ja suomen opettajana pääkaupunkiseudulla. Hän on kouluttanut selkokielestä ja perehtynyt monipuolisesti selkokirjallisuuteen. Hän on kirjoittanut selkokirjoja ja muokannut erilaisia tekstejä selkokielisiksi.

Pälvi Tammi FM Pälvi Tammi on toimittaja Yle Uutisissa. Hän toimittaa myös Ylen Selkouutisia. Kotimaisen kirjallisuuden, suomen kielen ja tiedotusopin opintojen anti on kovalla koetuksella, kun lajiksi on tullut myös selkokieli uutisissa. Tammi yrittää löytää ilmaisuvoimaa uutismuotoon, jonka yleisönä on muun muassa kieltä vasta vähän osaavia.
Jaana Teräväinen Jaana Teräväinen on selkolehti Leijan päätoimittaja. Hän on kirjoittanut, taittanut ja valokuvannut selkokirjoja, -esitteitä ja -oppaita.
Riikka Tuohimetsä KM Riikka Tuohimetsä on yrittäjä sekä erityisopettaja ja aineenopettaja (kotitalous, englanti). Hän on työskennellyt mm. Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa Jyväskylässä, jossa kiinnostui selkokielestä oppilaiden arjen tarpeiden myötä. Tuohimetsä kouluttaa selkokielestä ja toimii selkokielen asiantuntijana oppimateriaaliprojekteissa. Lisäksi hän mukauttaa erilaisia tekstejä ja kirjoja selkokielelle.
Riikka Törnroos Sosionomi (ylempi AMK) Riikka Törnroos on Satakunnan sairaanhoitopiirin selkokielikoordinaattori. www.satasairaala.fi-verkkosivuilla asiakkaille ja potilaille suunnatut sivut ovat selkokieliset ja saavutettavat. Myös monet potilaille jaettavat hoito-ohjeet ovat Satakunnassa selkokielisiä. Riikka kouluttaa selkokielestä (puhuttu ja kirjoitettu) sekä lukutukitoiminnasta.
Eliisa Uotila FM Eliisa Uotila työskentelee Selkokeskuksessa suunnittelijana. Hän on perehtynyt selkokirjoittamiseen. Aikaisemmin Uotila työskenteli Yleisradiossa toimittajana, ja silloin toimenkuvaan kuului myös Ylen Selkouutisten toimittaminen.
Idastiina Valtasalmi FM Idastiina Valtasalmi on väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa. Väitöskirjassaan hän tutkii selkokielen saavutettavuutta kehitysvammaisille lukijoille. Tutkimus kuuluu suomen kielen alaan.
Tanja Vauhkonen Tanja Vauhkonen työskentelee peruskoulussa valmistavan luokan opettajana ja aikuisten iltakurssilla suomi toisena kielenä -opettajana.
Hannu Virtanen FM Hannu Virtanen on toiminut selkokielen parissa 1980-luvun alusta. Hän toimi Selkosanomien päätoimittajana 1990 – 2013 sekä Selkokeskuksen johtajana 2000–2013. Vuodet 2013 – 2015 hän toimi projektipäälikkönä Kehitysvammaliiton Selkoilmaisu arjen tukena -projektissa. Virtanen on kirjoittanut Selkokielen käsikirjan (Opike 2009) ja on erityisesti perehtynyt selkoilmaisun uusiin muotoihin (videot, animaatiot, e-kirjat).
Julkaistu: