Selkokielen neuvottelukunta

Selkotunnus

Selkokielen neuvottelukunta ohjaa Suomen selkotoimintaa. Neuvottelukunnassa on yli 50 jäsentä. Neuvottelukuntaan kuuluu valtion viranomaisia, järjestöjä, yliopistoja, oppilaitoksia, tutkimuskeskuksia ja medioita. Kaikkien yhteinen tavoite on parantaa selkokielen asemaa Suomessa.

Jos haluat ehdottaa uutta jäsentä neuvottelukuntaan, lähetä viesti sihteerille osoitteeseen henna.kara@kvl.fi.

Neuvottelukunnan tehtävät

Selkokielen neuvottelukunta

 • seuraa, mitä selkokielen hyväksi tehdään Suomessa
 • tekee aloitteita ja ehdotuksia, joiden tavoite on parantaa selkokielen asemaa
 • tekee aloitteita ja ehdotuksia, joiden tavoite on lisätä selkoaineistojen julkaisua
 • tiedottaa selkojulkaisuista ja jakaa niitä.

Neuvottelukunnan toiminta

Neuvottelukunnan kausi kestää kaksi vuotta. Neuvottelukunnan jäsentahot valitsevat jäsenen ja varajäsenen yhdeksi kaudeksi ja huolehtivat jäsenten matka- ja kokouskuluista.

Selkokielen neuvottelukunnan jäsenet tapaavat 3–4 kertaa vuodessa. Kokoukset pidetään yleensä Espoossa, Helsingissä tai etäyhteydellä. Neuvottelukunnan jäsenet voivat myös kutsua kokouksen omiin tiloihinsa ja esitellä toimintaansa muille neuvottelukunnan jäsenille.

Neuvottelukunta perustettiin vuonna 2000.

Opintomatkat ja tapahtumat

Neuvottelukunta tekee opintomatkoja Suomeen ja ulkomaille. Matkoja tehdään paikkoihin, joissa on selkokielen kannalta uutta ja kiinnostavaa toimintaa.

Valmistelemme matkan ohjelman, mutta emme maksa matkan kuluja. Neuvottelukunnan jäsenet sopivat työnantajansa kanssa, voivatko he osallistua matkalle. Jäsenen työnantaja maksaa matkan kulut.

Neuvottelukunta on myös mukana järjestämässä tapahtumia ja seminaareja, jotka liittyvät selkokieleen. Neuvottelukunnan jäsenet voivat osallistua niihin.

Neuvottelukunnan jäsenet 2021

Vuosina 2020–2021 neuvottelukunnassa on 54 tahoa. Neuvottelukunnassa on mukana

 • 32 järjestöä ja säätiötä
 • 12 viranomaista
 • 9 yliopistoa, ammattikorkeakoulua ja oppilaitosta
 • 1 media.

Neuvottelukunnan puheenjohtaja on Ulla Tiililä Kotimaisten kielten keskuksesta ja varapuheenjohtaja on Sarianna Reinikainen Erilaisten oppijoiden liitosta. Neuvottelukunnan sihteeri on Henna Kara Selkokeskuksesta.

Jos haluat ehdottaa uutta jäsentä neuvottelukuntaan, lähetä viesti sihteerille osoitteeseen henna.kara@kvl.fi.

Selkokielen neuvottelukunnan jäsenet vuosina 2020–2021:

 • Aivoliitto
 • Ammattiopisto Live
 • Aspa-säätiö
 • Autismiliitto
 • Axxell, Monikulttuurisuuskeskus
 • Celia-kirjasto
 • CP-liitto
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Diakonissalaitoksen säätiö
 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT
 • Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU
 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 • Erilaisten oppijoiden liitto
 • FDUV/LL-Center
 • Haaga-Helia-ammattikorkeakoulu
 • Helsingin aikuisopisto
 • Helsingin seudun erilaiset oppijat
 • Helsingin yliopisto / humanistinen tiedekunta
 • Helsingin kaupunki / InfoFinland
 • Jyväskylän yliopisto / kasvatustieteiden laitos
 • Kansalaisopistojen liitto
 • Kansanvalistusseura
 • Kehitysvammaisten Tukiliitto
 • Kehitysvammaliitto/Opike
 • Kehitysvammaliitto/Papunet
 • Kehitysvammatuki 57
 • Kela
 • Kirkkohallitus
 • Kotimaisten kielten keskus
 • Kriminaalihuollon tukisäätiö
 • Kulttuuria kaikille -palvelu
 • Kuntoutussäätiö
 • Kuuloliitto
 • Kuurojen Liitto
 • Kuurosokeat
 • Kynnys ry
 • Luetaan yhdessä -verkosto
 • Mielenterveyden keskusliitto ry
 • Moniheli
 • Niilo Mäki Instituutti
 • Opetushallitus
 • Satakunnan sairaanhoitopiiri
 • Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Siirtolaisuusinstituutti
 • Stadin ammatti- ja aikuisopisto
 • Suomen kirjastoseura
 • Suomi-Seura
 • Tampereen yliopisto / viestintätieteiden yksikkö ja kielten yksikkö
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / hyvinvointiosasto
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / viestintä
 • Tulli
 • Turun kristillinen opisto
 • Työväen sivistysliitto TSL
 • Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta
 • Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli
 • Vanhustyön keskusliitto
 • Vates-säätiö
 • Verohallinto
 • Väestöliitto
 • Yleisradio
 • Äidinkielen opettajain liitto

Lue lisää

Julkaistu: