Selkokielen neuvottelukunta

Selkotunnus

Selkokielen neuvottelukunta ohjaa Suomen selkotoimintaa. Neuvottelukunnassa on yli 60 jäsentä. Neuvottelukuntaan kuuluu valtion, alueiden ja kuntien viranomaisia, järjestöjä, yliopistoja, oppilaitoksia, tutkimuskeskuksia ja medioita. Kaikkien yhteinen tavoite on parantaa selkokielen asemaa Suomessa.

Jos haluat ehdottaa uutta jäsentä neuvottelukuntaan, lähetä viesti sihteerille osoitteeseen leealaura.leskela@kvl.fi.

Neuvottelukunnan tehtävät

Selkokielen neuvottelukunta

 • seuraa, mitä selkokielen hyväksi tehdään Suomessa
 • tekee aloitteita ja ehdotuksia, joiden tavoite on parantaa selkokielen asemaa 
 • tekee aloitteita ja ehdotuksia, joiden tavoite on lisätä selkoaineistojen julkaisua
 • tiedottaa selkojulkaisuista ja jakaa niitä.

Neuvottelukunnan toiminta

Neuvottelukunnan kausi kestää kolme vuotta. Neuvottelukunnan jäsentahot valitsevat jäsenen ja varajäsenen yhdeksi kaudeksi ja huolehtivat jäsenten matka- ja kokouskuluista.

Selkokielen neuvottelukunta järjestää kokouksen 3–4 kertaa vuodessa. Kokoukset pidetään yleensä etäyhteydellä, Espoossa tai Helsingissä. Neuvottelukunnan jäsenet voivat myös kutsua kokouksen omiin tiloihinsa ja esitellä toimintaansa muille neuvottelukunnan jäsenille.

Neuvottelukunta perustettiin vuonna 2000.

Neuvottelukunnan jäsenet 2022–2024

Vuosina 2022–2024 neuvottelukunnassa on 59 tahoa.

Neuvottelukunnan puheenjohtaja on Ulla Tiililä Kotimaisten kielten keskuksesta. Neuvottelukunnan sihteeri on Leealaura Leskelä Selkokeskuksesta.

Jos haluat ehdottaa uutta jäsentä neuvottelukuntaan, lähetä viesti sihteerille osoitteeseen leealaura.leskela@kvl.fi.

Selkokielen neuvottelukunnan jäsenet vuosina 2022–2024:

 • Aivoliitto ry
 • Aluehallintovirasto
 • Ammattiopisto Live
 • Aspa-säätiö
 • Autismiliitto ry
 • Axxell Utbildning Ab / Axxell Monikulttuurisuuskeskus
 • Celia
 • Diak
 • Eduskunnan kanslia
 • Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry
 • Erilaisten oppijoiden liitto ry
 • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
 • Haaga-Helia
 • Helsingin aikuisopisto
 • Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr
 • Helsingin kaupunki
 • Helsingin seudun erilaiset oppijat ry
 • Helsingin yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikan oppiaine
 • Kansalaisopistojen liitto KoL
 • Kansanvalistusseura sr. (Kvs-säätiö)
 • Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
 • Kehitysvammaliitto, Opike
 • Kehitysvammaliitto, Papunet
 • Kehitysvammaliitto, Selkokeskus
 • Kehitysvammatuki 57 ry
 • Kela
 • Kirkkohallitus
 • Kotimaisten kielten keskus
 • Kulttuuria kaikille -palvelu / Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry
 • Kuntoutussäätiö
 • Kuuloliitto ry
 • Kynnys ry
 • Lastenkirjainstituutti
 • LL-Center/FDUV
 • Luetaan yhdessä -verkosto/Suomen Akateemisten Naisten Liitto ry
 • Lukukeskus
 • Mielenterveyden keskusliitto
 • Moniheli ry
 • Niilo Mäki Instituutti (Niilo Mäki -säätiö)
 • Opetushallitus
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Päijät-Hämeen hyvinvointialue
 • Satakunnan sairaanhoitopiiri
 • Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Siirtolaisuusinstituutti
 • Stadin ammatti- ja aikuisopisto
 • Sosiaali- ja terveysministeriö, VANE
 • Sosiaali- ja terveysministeriö, Viestintä
 • Suomen CP-liitto ry
 • Suomen kirjastoseura
 • Suomen Kuurosokeat ry
 • Suomi-Seura ry
 • Tampereen yliopisto
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Tulli
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Turun kristillinen opisto
 • Työväen Sivistysliitto
 • Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry
 • Vanhustyön keskusliitto
 • Vates-säätiö sr
 • Verohallinto
 • Yle
 • Äidinkielen opettajain liitto

Lue lisää

Julkaistu: