Tilauskoulutukset

Koulutuspalvelut ovat kesätauolla 10.6.–31.7.2024.

Miten selkokielen tarve huomioidaan työyhteisössäsi? Löytyykö organisaatiosi verkkosivuilta jo selkoaineistoja? Sujuuko asiakasviestintä selkokielellä? Räätälöimme selkokielen koulutuksia erilaisten organisaatioiden tarpeisiin. Kun hallitset selkokielen periaatteet, olet mukana luomassa tasa-arvoisempaa Suomea yli puolelle miljoonalle selkokieltä tarvitsevalle ihmiselle.

Järjestämme tällä hetkellä kaikki koulutukset etäyhteydellä esimerkiksi Microsoft Teamsin välityksellä. Koulutuksemme toimivat hyvin myös etänä ja mahdollistavat useiden pienten harjoitustehtävien tekemisen. 

Suunnitellaan yhdessä organisaatiollesi parhaiten sopiva koulutuskokonaisuus!

Tilaa koulutus

Ennen koulutuksen tilaamista mieti, tarvitseeko organisaatiosi koulutusta selkokielestä vai selkeästä yleiskielestä. Järjestämme vain koulutuksia, joissa harjoitellaan kirjoittamaan tai puhumaan selkokielen periaatteiden mukaista ja lukijoiden kielelliset vaikeudet huomioivaa kieltä. Kaikissa koulutuksissamme on mukana paljon kirjoitus- ja pohdintatehtäviä. Jos kaipaat selkeän yleiskielen tai hyvän virkakielen koulutusta, kannattaa kääntyä esimerkiksi Kotimaisten kielten keskuksen puoleen.

Kun tilaat selkokielen koulutusta, tutustu myös

 1. Jos haluat tilata selkokielen koulutuksen omaan organisaatioosi, lähetä sähköpostia koulutussuunnittelijallemme osoitteeseen marjo.timonen@kvl.fi tai soita numeroon 09 348 092 23.
 2. Kerro alustavasti
 • mihin organisaatioon koulutus tulee
 • mistä koulutusaiheista olet kiinnostunut
 • minkälaista koulutusta toivot, esimerkiksi perustietoa selkokielestä vai syventävää työpajaa
 • keille koulutus on tarkoitettu ja kuinka monta osallistujaa siinä on
 • mikä on koulutuksen oppimistavoite
 • mikä on toiveesi koulutuksen ajankohdasta.
 1. Vastaamme sinulle mahdollisimman pian ja kysymme tarvittaessa lisätietoja. Sen jälkeen saat tarjouksen koulutuksesta. Selkokielen neuvottelukunnan ja Kehitysvammaliiton jäsenet saavat 10 prosenttia alennusta koulutuksistamme.
 2. Kun olemme tehneet sopimuksen koulutuksen järjestämisestä, asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä. Voitte sopia yhdessä koulutuksen ajankohdasta ja sisällöstä, esimerkiksi oman organisaatiosi tekstien hyödyntämisestä.
 3. Järjestämme koulutuksen yhteistyössä tilaajan kanssa. Organisaatiosi vastuulla ovat seuraavat asiat:
 • koulutustilan järjestäminen ja sen mahdollisista kustannuksista vastaaminen
 • koulutuksesta tiedottaminen ja ilmoittautumisen järjestäminen
 • käytännön järjestelyistä huolehtiminen, esimerkiksi toimivan tekniikan takaaminen.
 1. Laskutamme koulutuksen vasta sitten, kun se on pidetty.

Koulutuksen pituus

Voit valita koulutuksen pituuden esimerkiksi seuraavista vaihtoehdoista:

 • 2 tuntia: perustietoa selkokielestä ja pieniä harjoituksia
 • 4 tuntia: puolen päivän koulutus, jossa on perustietoa selkokielestä ja lyhyitä harjoituksia
 • 6–7 tuntia: koko päivän koulutus, jossa on perustietoa selkokielestä, pieniä harjoituksia ja yksi laajempi tehtävä

Suosittelemme, että etäkoulutus jaetaan useammalla päivälle. Esimerkiksi 2 + 2 tuntia tai 4 + 2 tuntia ovat hyviä vaihtoehtoja. Osallistujille on mahdollista myös teettää kirjoitustehtävä koulutuskertojen välillä.

Koulutusten aiheet

Järjestämme koulutuksia seuraavista aiheista:

Tilauskoulutuksissa voidaan yhdistellä aiheita tilaajan toiveiden mukaan.

Selkokielen kirjoittaminen

Kun osaat tuottaa selkokielistä tekstiä, viestintäsi tavoittaa suurimman osan suomalaisista. Koulutuksissamme selkokielen teoriatieto ja käytännön kirjoitusharjoitukset auttavat sinua pääsemään alkuun selkokirjoittamisessa tai kehittymään selkokirjoittajana. Koulutuksen pääpaino on erilaisissa informoivissa teksteissä kuten verkko-, ohje- ja esiteteksteissä.

Koulutuksessa saat tietoa esimerkiksi seuraavista asioista:

 • mitä tarkoitetaan selkokielellä, ja miten selkokieli eroaa selkeästä kielestä
 • ketkä tarvitsevat selkokieltä
 • mikä suomen kielessä on helppoa tai vaikeaa ihmisille, joilla on kielellisiä vaikeuksia
 • miten kirjoitat selkokieltä.

Koulutus soveltuu kaikille, jotka tuottavat erilaisia tekstejä selkokieltä tarvitseville ihmisille. Kirjoitusharjoituksissa voidaan käyttää tilaajan omia tekstejä. Koulutus voidaan räätälöidä myös selkokielen taitoa syventäväksi kokeneille selkokirjoittajille.

Selkokielen puhuminen

Selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen taidot ovat hyödyksi kaikissa työtehtävissä, joissa kohdataan selkokieltä tarvitsevia ihmisiä. Kun osaat yksinkertaistaa omaa puhettasi ja tukea puhekumppaniasi keskustelussa, palvelet asiakkaitasi entistä paremmin.

Koulutuksessamme yhdistetään selkokielen tutkimustietoa käytännön puhe- ja vuorovaikutusharjoituksiin. Koulutuksessa saat tietoa esimerkiksi seuraavista asioista:

 • miten yksinkertaistat omaa puhetapaasi
 • mikä suomenkielisessä puheessa on helppoa tai vaikeaa ihmiselle, jolla on kielellisiä vaikeuksia
 • kuinka tuet selkokieltä tarvitsevaa ihmistä aktiiviseen osallisuuteen keskustelutilanteessa
 • miten väärinymmärryksistä päästään yhteisymmärrykseen.

Koulutus sopii kaikille selkopuheesta kiinnostuneille, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, opetus- ja ohjaustyön ammattilaisille ja asiakaspalvelutehtävissä toimiville. Koulutuksessa voidaan käsitellä tarkemmin erilaisia puhetilanteita kuten asiakaspalvelua tai opetuspuhetta tilaajan toiveiden mukaan.

Selkokieli verkossa

Selkokieliset ja saavutettavat verkkosivut turvaavat selkokieltä tarvitsevien ihmisten oikeutta tietoon, yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja itsenäiseen elämään. Selkokieli verkossa -koulutuksessa saat tietoa esimerkiksi seuraavista asioista:

 • mitä on selkokieli, ketkä sitä tarvitsevat ja miten selkokieli liittyy saavutettavuuteen
 • miten kirjoitat selkokieltä
 • mitä erityispiirteitä on selkokielisellä verkkotekstillä.

Koulutus sopii esimerkiksi viestijöille, tiedottajille, sisällöntuottajille ja verkkotoimittajille.

Selkomateriaalin kuvitus ja ulkoasu

Julkaisun tai verkkosivun typografia, kuvitus sekä erilaiset ulkoasun ratkaisut vaikuttavat sanoman ymmärrettävyyteen ja kiinnostavuuteen. Koulutuksessamme perehdytään selkojulkaisun ja selkokielisten verkkosivujen ulkoasun ja kuvituksen erityispiirteisiin ja periaatteisiin käytännön esimerkkien ja harjoitusten avulla. Koulutuksessa ei käydä läpi kuvankäsittely- tai taitto-ohjelmien perusteita tai taittoon liittyviä teknisiä yksityiskohtia.

Koulutuksessa saat tietoa esimerkiksi seuraavista asioista:

 • millaisia ohjeita selkojulkaisujen ulkoasusta on
 • millainen kuvitus tukee tekstin ymmärtämistä
 • mitkä graafiset ratkaisut helpottavat tai vaikeuttavat lukemista
 • minkälaisia värejä kannattaa käyttää.

Koulutus sopii kaikille selkojulkaisuista kiinnostuneille, esimerkiksi tiedottajille, toimittajille, tuottajille, graafikoille ja kuvittajille. Harjoituksissa voidaan käyttää tilaajan omia materiaaleja.

Selkokirjan kirjoittaminen

Selkokirjat mahdollistavat kauno- ja tietokirjallisuudesta nauttimisen myös silloin, kun yleiskielisten kirjojen lukeminen on vaikeaa tai mahdotonta. Koulutuksessamme perehdytään selkokielisen kauno- ja tietokirjallisuuden erityispiirteisiin ja harjoitellaan selkokirjan kirjoittamista.

Koulutuksessa saat tietoa esimerkiksi seuraavista asioista:

 • miten selkokielinen kirja eroaa yleiskielisestä kirjasta
 • millaisia selkokirjoja on julkaistu Suomessa, ja ketkä niitä julkaisevat
 • mitä käytännön asioita kannattaa ottaa huomioon, jos haluaa kirjoittaa selkokirjan.

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka suunnittelevat tai ovat kirjoittamassa selkokielistä kauno- tai tietokirjaa. Koulutus voidaan räätälöidä sopivaksi myös esimerkiksi selkokirjojen kustantajille.

Etäkoulutuksen tallentaminen

Koulutuksemme ovat vuorovaikutteisia ja sisältävät paljon käytännön harjoituksia. Siksi niistä saa suurimman hyödyn aktiivisesti osallistumalla ja keskustelemalla.

Jos tilaaja haluaa kuitenkin tallentaa koulutuksen, korvauksesta ja tallenteen käytöstä sovitaan erikseen.

Lisää tietoa ja tarjouspyynnöt

 • Koulutussuunnittelija Marjo Timonen
 • Puhelinnumero: 09 3480 9223
 • Sähköpostiosoite: marjo.timonen@kvl.fi
Julkaistu: