Tulevat koulutukset

Suurin osa syksyn 2020 koulutuksista järjestetään etänä. Vain Puhu selkokieltä! -koulutus pyritään järjestämään Kehitysvammaliiton tiloissa Espoossa.

Etäkoulutusten osallistujat tarvitsevat oman tietokoneen tai muun älylaitteen ja verkkoyhteyden. He saavat kattavat ohjeet koulutukseen osallistumisesta hyvissä ajoin ennen koulutusta.

Sivu 1 / 1 (6 artikkelia)

Kirjoita selkokieltä! 22.9.2020

Sisältö

Mikä tekee tekstistä helppolukuisen? Miten kirjoitat hyvää ja kiinnostavaa selkotekstiä? Koulutuksessa perehdytään selkokielen periaatteisiin ja selkokirjoittamiseen. Pääpaino on selkokielisissä informaatioteksteissä, esimerkiksi verkko- ja esiteteksteissä. Koulutuspäivän aikana tutustutaan myös selkojulkaisun ulkoasuun ja kuvitukseen.

Järjestämme koulutuksen etäyhteydellä. Yhteisen etäosion lisäksi koulutuspäivän jälkeen on mahdollista tehdä harjoitustehtävä, josta saa henkilökohtaisen palautteen. Harjoitustehtävä on mukautus enintään liuskan mittaisesta yleiskielisestä tekstistä. Tässä voi hyödyntää esimerkiksi jotain omaan työhön liittyvää tekstiä.

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita selkokielestä ja tekevät tekstejä selkokieltä tarvitseville ihmisille.

Koulutuksen ajankohta

22.9.2020 klo 9.30–14 etäkoulutuksena

Alustava ohjelma

9.30–9.45 Koulutuksen avaus ja käytännön asiat

9.45–10.00 Selkokielen kohderyhmät ja tarve

10.00–11.00 Selkokielen periaatteet ja kirjoitusohjeet

11.00–11.30 Lounastauko

11.30–13.30 Selkokielen kirjoitusohjeet, harjoituksia

13.30–14.00 Selkomateriaalin ulkoasu

Hinta

150 euroa

Ilmoittautuminen viimeistään 8.9.2019 Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.

Suunnittele selkojulkaisu 8.10.2020

Sisältö

Millainen kuvitus tukee tekstin ymmärtämistä? Mitkä graafiset ratkaisut helpottavat lukemista? Etäkoulutuksessa syvennytään selkokielisen julkaisun taittoon ja kuvitukseen käytännön esimerkkien ja harjoitusten avulla. Koulutuksessa käsitellään myös selkokielen käyttäjäryhmiä sekä selkokirjoittamisen ja -julkaisemisen periaatteita.

Toivomme, että osallistujat lähettävät kouluttajalle aineistoja tai valmiita esitteitä, joista aikovat muokata selkojulkaisun. Materiaalit voi lähettää osoitteeseen Kaisa.Kaatra@kvl.fi.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille, jotka suunnittelevat ja taittavat erilaisia julkaisuja selkokieltä tarvitseville ihmisille.

Koulutuksen ajankohta

8.10.2020 klo 13.00–15.30 etäkoulutuksena

Hinta

95 euroa

Ilmoittautuminen viimeistään 24.9.2020 Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.

Verkkosivujen saavutettavuus ja ymmärrettävyys – koulutus sisällöntuottajille 28.10.2020

Sisältö

Mitä sisällöntuottajan täytyy tietää ja ymmärtää saavutettavuudesta? Miten tehdään saavutettavia, helppokäyttöisiä ja selkokielisiä verkkosisältöjä? Miten voi huomioida verkkosivustolla sellaiset käyttäjät, joilla on kielellisiä ja kognitiivisia haasteita?

Etäkoulutuksessa perehdytään saavutettavuuslainsäädäntöön ja saavutettavuuden WCAG-kriteeristöön sisällöntuottajan näkökulmasta. Lisäksi tutustutaan tiedon saavutettavuuteen ja siihen, miten verkkosisällöistä tehdään helppokäyttöisiä, ymmärrettäviä ja selkokielisiä.

Koulutuksen jälkeen on mahdollista tehdä harjoitustehtävä, josta saa henkilökohtaista palautetta. 

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille, jotka suunnittelevat ja tuottavat sisältöä helppokäyttöisille verkkosivuille.

Koulutuksen ajankohta

28.10.2020 klo 9.00–15.30 etäkoulutuksena

Alustava aikataulu

9.30–10.15 Saavutettavuuden perusteet: mitä saavutettavuus tarkoittaa, miksi siitä kannattaa kiinnostua ja mihin uusi lainsäädäntö velvoittaa

10.15–11.45 Saavutettavuus käytännössä: konkreettisia ohjeita saavutettavampien sisältöjen tekemiseen 

11.45–12.30 Tauko

12.30–13.15 Saavutettavuus käytännössä -osio jatkuu

13.15–14.15 Tiedon saavutettavuus: käytännön ohjeita tekstien ymmärrettävyyteen ja selkokieleen

14.15–14.30 Keskustelua, kysymyksiä, lisätiedon lähteet ja koulutuspalaute

Hinta

150 e

Ilmoittautuminen viimeistään 15.10.2020 Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.

Kirjoita selkokieltä! 12.11.2020

Sisältö

Mikä tekee tekstistä helppolukuisen? Miten kirjoitat hyvää ja kiinnostavaa selkotekstiä? Koulutuksessa perehdytään selkokielen periaatteisiin ja selkokirjoittamiseen. Pääpaino on selkokielisissä informaatioteksteissä, esimerkiksi verkko- ja esiteteksteissä. Koulutuspäivän aikana tutustutaan myös selkojulkaisun ulkoasuun ja kuvitukseen.

Järjestämme koulutuksen etäyhteydellä. Yhteisen etäosion lisäksi koulutuspäivän jälkeen on mahdollista tehdä harjoitustehtävä, josta saa henkilökohtaisen palautteen. Harjoitustehtävä on mukautus enintään liuskan mittaisesta yleiskielisestä tekstistä. Tässä voi hyödyntää esimerkiksi jotain omaan työhön liittyvää tekstiä.

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita selkokielestä ja tekevät tekstejä selkokieltä tarvitseville ihmisille.

Koulutuksen ajankohta

12.11.2020 klo 9.30–14 etäkoulutuksena

Alustava ohjelma

9.30–9.45 Koulutuksen avaus ja käytännön asiat

9.45–10.00 Selkokielen kohderyhmät ja tarve

10.00–11.00 Selkokielen periaatteet ja kirjoitusohjeet

11.00–11.30 Lounastauko

11.30–13.30 Selkokielen kirjoitusohjeet, harjoituksia

13.30–14.00 Selkomateriaalin ulkoasu

Hinta

150 euroa

Ilmoittautuminen viimeistään 29.10.2020 Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.

Puhu selkokieltä! 25.11.2020

Sisältö

Miten selkeytät ja yksinkertaistat omaa puhettasi? Kuinka rohkaiset keskustelukumppaniasi osallistumaan aktiivisesti vuorovaikutukseen? Miten ymmärrysvaikeuksia voidaan käsitellä? Koulutuksessa tutustutaan selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen ohjeisiin sekä tehdään erilaisia puhe- ja vuorovaikutusharjoituksia. Koulutus soveltuu kaikille, jotka kohtaavat omassa työssään selkokieltä tarvitsevia henkilöitä ja jotka tahtovat kehittää omia vuorovaikutustaitojaan.

Kohderyhmä

Kaikki, jotka kohtaavat selkokieltä tarvitsevia henkilöitä omassa työssään.

Koulutuksen ajankohta

25.11.2020 Kehitysvammaliitto, Espoo
klo 12–15.30

Hinta

95 euroa

Tarkemmat tiedot koulutuksesta ja ilmoittautuminen viimeistään 11.11.2020 Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.

Selkokielen tekstityöpaja 10.12.2020

Sisältö

Innostava iltapäivä selkokielen ja selkotekstien parissa! Etätyöpajassa tehdään paljon kirjoitusharjoituksia sekä syvennetään selkokirjoittamisen taitoa ja selkokielen osaamista. Ennen työpajaa on hyvä tutustua selkokielen periaatteisiin tai käydä Kirjoita selkokieltä! -koulutus. Työpajaan sisältyy ennakkotehtävä.

Kohderyhmä

Aiemmin selkokielellä kirjoittaneet tai Kirjoita selkokieltä! -koulutukseen osallistuneet henkilöt.

Koulutuksen ajankohta

10.12.2020 klo 13:00–15:30 etäkoulutuksena

Hinta

95 euroa

Ilmoittautuminen viimeistään 10.12.2020 Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.