Tulevat koulutukset

Sivu 1 / 1 (7 artikkelia)

Selkokielen tekstityöpaja 19.5.2020

Sisältö

Innostava iltapäivä selkokielen ja selkotekstien parissa! Puolen päivän työpajassa tehdään paljon kirjoitusharjoituksia sekä syvennetään selkokirjoittamisen taitoa ja selkokielen osaamista. Ennen työpajaa on hyvä tutustua selkokielen periaatteisiin tai käydä Kirjoita selkokieltä! -koulutus. Työpajaan sisältyy ennakkotehtävä. Ota mukaan oma tietokone kirjoitusharjoituksia varten.

Kohderyhmä

Aiemmin selkokielellä kirjoittaneet tai Kirjoita selkokieltä! -koulutukseen osallistuneet henkilöt.

Koulutuksen ajankohta

19.5.2020 Kehitysvammaliitto, Espoo
klo 13.00-15.30

Hinta

95 euroa

Tarkemmat tiedot koulutuksesta ja ilmoittautuminen viimeistään 7.5.2020 Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.

Kirjoita selkokieltä! 22.9.2020

Sisältö

Mikä tekee tekstistä helppolukuisen? Miten kirjoitat hyvää selkokieltä? Päivän pituisessa koulutuksessa perehdytään selkokielen kirjoitusprosessiin ja -ohjeisiin sekä tehdään kirjoitusharjoituksia. Koulutuksen pääpaino on selkokielisissä informaatioteksteissä kuten verkko- ja esiteteksteissä. Koulutuksessa tutustutaan myös selkojulkaisun ulkoasuun ja kuvitukseen. Ota mukaan oma tietokone kirjoitusharjoituksia varten.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille, jotka tuottavat erilaisia tekstejä selkokielen käyttäjille.

Koulutuksen ajankohta

22.9.2019 Kehitysvammaliitto, Espoo
klo 9.00–15.30

Alustava ohjelma

8.30–9.00 Aamukahvi ja pientä suolaista
9.00–9.15 Koulutuksen avaus ja esittäytyminen
9.15–9.45 Selkokielen kohderyhmät ja tarve
9.45–11.00 Selkokielen periaatteet ja kirjoitusohjeet
11.00–11.30 Kirjoitusharjoituksia
11.30–12.30 Lounas (omakustanteinen)
12.30–14.00 Kirjoitusharjoitukset jatkuvat
14.00–14.30 Selkomateriaalin ulkoasu ja taitto
14.30–14.45 Kahvitauko
14.45–15.30 Kirjoitusharjoitusten läpikäyntiä ja kokoavaa keskustelua
15.30 Koulutuspäivä päättyy

Hinta

180 euroa

Tarkemmat tiedot koulutuksesta ja ilmoittautuminen viimeistään 8.9.2019 Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.

Suunnittele selkojulkaisu 8.10.2020

Sisältö

Millainen kuvitus tukee tekstin ymmärtämistä? Mitkä graafiset ratkaisut helpottavat lukemista? Puolen päivän koulutuksessa syvennytään selkokielisen julkaisun taittoon ja kuvitukseen käytännön esimerkkien ja harjoitusten avulla. Koulutuksessa käsitellään myös selkokielen käyttäjäryhmiä sekä selkokirjoittamisen ja -julkaisemisen periaatteita.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille, jotka suunnittelevat ja taittavat selkokielen käyttäjille erilaisia julkaisuja.

Koulutuksen ajankohta

8.10.2020 Kehitysvammaliitto, Espoo
klo 13.00–15.30

Hinta

95 euroa

Tarkemmat tiedot koulutuksesta ja ilmoittautuminen viimeistään 24.9.2020 Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.

Verkkosivujen saavutettavuus ja ymmärrettävyys – koulutus sisällöntuottajille 28.10.2020

Sisältö

Mitä sisällöntuottajan täytyy tietää ja ymmärtää saavutettavuudesta? Miten tehdään saavutettavia, helppokäyttöisiä ja selkokielisiä verkkosisältöjä? Miten voi huomioida verkkosivustolla sellaiset käyttäjät, joilla on kielellisiä ja kognitiivisia haasteita?

Koulutuksen aamupäivässä perehdytään saavutettavuuslainsäädäntöön ja saavutettavuuden WCAG-kriteeristöön sisällöntuottajan näkökulmasta. Iltapäivällä tutustutaan tarkemmin kognitiiviseen saavutettavuuteen ja siihen, miten verkkosisällöistä tehdään helppokäyttöisiä, ymmärrettäviä ja selkokielisiä.

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää, miten eri vammat ja toimintarajoitteet vaikuttavat verkkosivustojen käyttöön ja miten erityistarpeet voi huomioida omassa työssä.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille, jotka suunnittelevat ja tuottavat sisältöä helppokäyttöisille verkkosivuille.

Koulutuksen ajankohta

28.10.2020 Kehitysvammaliitto, Espoo
klo 9.00–15.30

Hinta

180 euroa

Tarkemmat tiedot koulutuksesta ja ilmoittautuminen viimeistään 15.10.2020 Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.

Kirjoita selkokieltä! 12.11.2020

Sisältö

Mikä tekee tekstistä helppolukuisen? Miten kirjoitat hyvää selkokieltä? Päivän pituisessa koulutuksessa perehdytään selkokielen kirjoitusprosessiin ja -ohjeisiin sekä tehdään kirjoitusharjoituksia. Koulutuksen pääpaino on selkokielisissä informaatioteksteissä kuten verkko- ja esiteteksteissä. Koulutuksessa tutustutaan myös selkojulkaisun ulkoasuun ja kuvitukseen. Ota mukaan oma tietokone kirjoitusharjoituksia varten.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille, jotka tuottavat erilaisia tekstejä selkokielen käyttäjille.

Koulutuksen ajankohta

12.11.2020 Kehitysvammaliitto, Espoo
klo 9.00–15.30

Alustava ohjelma

8.30–9.00 Aamukahvi ja pientä suolaista
9.00–9.15 Koulutuksen avaus ja esittäytyminen
9.15–9.45 Selkokielen kohderyhmät ja tarve
9.45–11.00 Selkokielen periaatteet ja kirjoitusohjeet
11.00–11.30 Kirjoitusharjoituksia
11.30–12.30 Lounas (omakustanteinen)
12.30–14.00 Kirjoitusharjoitukset jatkuvat
14.00
–14.30 Selkomateriaalin ulkoasu ja taitto
14.30–14.45 Kahvitauko
14.45–15.30 Kirjoitusharjoitusten läpikäyntiä ja kokoavaa keskustelua
15.30 Koulutuspäivä päättyy

Hinta

180 euroa

Tarkemmat tiedot koulutuksesta ja ilmoittautuminen viimeistään 29.10.2020 Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.

Puhu selkokieltä! 25.11.2020

Sisältö

Miten selkeytät ja yksinkertaistat omaa puhettasi? Kuinka rohkaiset keskustelukumppaniasi osallistumaan aktiivisesti vuorovaikutukseen? Miten ymmärrysvaikeuksia voidaan käsitellä? Koulutuksessa tutustutaan selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen ohjeisiin sekä tehdään erilaisia puhe- ja vuorovaikutusharjoituksia. Koulutus soveltuu kaikille, jotka kohtaavat omassa työssään selkokieltä tarvitsevia henkilöitä ja jotka tahtovat kehittää omia vuorovaikutustaitojaan.

Kohderyhmä

Kaikki, jotka kohtaavat omassa työssään selkokieltä tarvitsevia henkilöitä.

Koulutuksen ajankohta

25.11.2020 Kehitysvammaliitto, Espoo
klo 12–15.30

Hinta

95 euroa

Tarkemmat tiedot koulutuksesta ja ilmoittautuminen viimeistään 11.11.2020 Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.

Selkokielen tekstityöpaja 10.12.2020

Sisältö

Innostava iltapäivä selkokielen ja selkotekstien parissa! Puolen päivän työpajassa tehdään paljon kirjoitusharjoituksia sekä syvennetään selkokirjoittamisen taitoa ja selkokielen osaamista. Ennen työpajaa on hyvä tutustua selkokielen periaatteisiin tai käydä Kirjoita selkokieltä! -koulutus. Työpajaan sisältyy ennakkotehtävä. Ota mukaan oma tietokone kirjoitusharjoituksia varten.

Kohderyhmä

Aiemmin selkokielellä kirjoittaneet tai Kirjoita selkokieltä! -koulutukseen osallistuneet henkilöt.

Koulutuksen ajankohta

10.12.2020 Kehitysvammaliitto, Espoo
klo 13:00–15:30

Hinta

95 euroa

Tarkemmat tiedot koulutuksesta ja ilmoittautuminen viimeistään 10.12.2020 Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.