Tulevat koulutukset

Syksyn 2020 koulutukset järjestetään etänä. 

Etäkoulutusten osallistujat tarvitsevat oman tietokoneen ja verkkoyhteyden. He saavat ohjeet koulutukseen osallistumisesta hyvissä ajoin ennen koulutusta.

Sivu 1 / 1 (3 artikkelia)

Puhu selkokieltä! 25.11.2020

Sisältö

Miten selkeytät ja yksinkertaistat omaa puhettasi? Kuinka rohkaiset keskustelukumppaniasi osallistumaan aktiivisesti vuorovaikutukseen? Miten ymmärrysvaikeuksia voidaan käsitellä? Koulutuksessa tutustutaan selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen ohjeisiin sekä tehdään erilaisia puhe- ja vuorovaikutusharjoituksia. Koulutus soveltuu kaikille, jotka kohtaavat omassa työssään selkokieltä tarvitsevia henkilöitä ja jotka tahtovat kehittää omia vuorovaikutustaitojaan.

Kohderyhmä

Kaikki, jotka kohtaavat selkokieltä tarvitsevia henkilöitä omassa työssään.

Koulutuksen ajankohta

25.11.2020 klo 12–15.30 etäkoulutuksena

Hinta

95 euroa

Tarkemmat tiedot koulutuksesta ja ilmoittautuminen viimeistään 11.11.2020 Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.

Selkokielen tekstityöpaja 10.12.2020

Sisältö

Innostava iltapäivä selkokielen ja selkotekstien parissa! Etätyöpajassa tehdään paljon kirjoitusharjoituksia sekä syvennetään selkokirjoittamisen taitoa ja selkokielen osaamista. Ennen työpajaa on hyvä tutustua selkokielen periaatteisiin tai käydä Kirjoita selkokieltä! -koulutus. Työpajaan sisältyy ennakkotehtävä.

Kohderyhmä

Aiemmin selkokielellä kirjoittaneet tai Kirjoita selkokieltä! -koulutukseen osallistuneet henkilöt.

Koulutuksen ajankohta

10.12.2020 klo 13:00–15:30 etäkoulutuksena

Hinta

95 euroa

Ilmoittautuminen viimeistään 10.12.2020 Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.

Kirjoita selkokieltä! 19.1.2021

Sisältö

Mikä tekee tekstistä helppolukuisen? Miten kirjoitat hyvää selkotekstiä? Koulutuksessa perehdytään selkokielen periaatteisiin ja selkokirjoittamiseen. Pääpaino on selkokielisissä informaatioteksteissä, esimerkiksi verkko- ja esiteteksteissä. Koulutuspäivän aikana tutustutaan myös selkojulkaisun ulkoasuun ja kuvitukseen.

Järjestämme koulutuksen etäyhteydellä. Yhteisen etäosion lisäksi koulutuspäivän jälkeen on mahdollista tehdä harjoitustehtävä, josta saa henkilökohtaisen palautteen. Harjoitustehtävä on mukautus enintään liuskan mittaisesta yleiskielisestä tekstistä. Tässä voi hyödyntää esimerkiksi jotain omaan työhön liittyvää tekstiä.

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita selkokielestä ja tekevät tekstejä selkokieltä tarvitseville ihmisille.

Koulutuksen ajankohta

19.1.2021 klo 9.30–14 etäkoulutuksena

Alustava ohjelma

9.30–9.45 Koulutuksen avaus ja käytännön asiat

9.45–10.00 Selkokielen kohderyhmät ja tarve

10.00–11.00 Selkokielen periaatteet ja kirjoitusohjeet

11.00–11.30 Lounastauko

11.30–13.30 Selkokielen kirjoitusohjeet, harjoituksia

13.30–14.00 Selkomateriaalin ulkoasu

Hinta

180 euroa

Ilmoittautuminen viimeistään 7.1.2021 Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.