Tulevat koulutukset

Sivu 1 / 1 (5 artikkelia)

Kirjoita selkokieltä 26.9.2019

Sisältö

Mikä tekee tekstistä helppolukuisen? Miten kirjoitat ilmeikästä selkokieltä? Kirjoituskoulutuksessa perehdytään selkokielen kirjoitusprosessiin ja -ohjeisiin. Pääpaino on selkokielisissä informaatioteksteissä kuten verkko- ja esiteteksteissä. Koulutuspäivän aikana tutustutaan myös selkojulkaisun ulkoasuun ja kuvitukseen. Koulutuksessa tehdään kirjoitusharjoituksia, joista osallistujat saavat palautetta. Kirjoitusharjoituksia varten tarvitaan oma tietokone. Osallistujat voivat lähettää kouluttajalle etukäteen tekstejä, jotka heidän on tarkoitus selkokielistää.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille, jotka tuottavat erilaisia tekstejä selkokielen käyttäjille

Koulutuksen ajankohta

26.9.2018 Kehitysvammaliitto, Helsinki
klo 9.00-15.30

Alustava ohjelma

Klo 9.00 Aamukahvit ja esittäytyminen
Klo 9.15 Selkokieli ja selkokielen kirjoittaminen
Klo 10.30 Kirjoitusharjoituksia
Klo 12.00 Lounastauko (omakustanteinen)
Klo 13.00 Palaute harjoituksista ja tekstien muokkausta yhdessä
Klo 14.30 Iltapäiväkahvi
Klo 14.45 Selkojulkaisun ulkoasu ja kuvitus
Klo 15.15 Yhteenvetoa
Klo 15.30 Koulutuspäivä päättyy

Hinta

180 euroa

Tarkemmat tiedot koulutuksesta ja ilmoittautuminen 11.9.2019 mennessä Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.

Suunnittele selkojulkaisu 10.10.2019

Sisältö

Millainen kuvitus tukee tekstin ymmärtämistä, ja mikä johtaa lukijaa harhaan? Mitkä graafiset ratkaisut helpottavat tai vaikeuttavat lukemista? Koulutuksessa tutustutaan selkokirjoittamisen ja -julkaisemisen periaatteisiin. Koulutus antaa perustietoa, kuinka taittaa ja kuvittaa selkokielinen julkaisu kuten selkoesite. Koulutuksessa analysoidaan käytännön esimerkkien avulla erilaisia kuvankäyttö- ja taittoratkaisuja selkokielen eri käyttäjäryhmien näkökulmasta. Osallistujat voivat lähettää kouluttajalle etukäteen aineistoja tai valmiita esitteitä, joista he aikovat tuottaa selkojulkaisun.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille, jotka suunnittelevat ja taittavat selkokielen käyttäjille erilaisia julkaisuja.

Koulutuksen ajankohta

10.10.2018 Kehitysvammaliitto, Helsinki
klo 13.00-15.30

Hinta

95 euroa

Tarkemmat tiedot koulutuksesta ja ilmoittautuminen 25.9.2019 mennessä Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.

Puhu selkokieltä 29.10.2019

Sisältö

Miten selkeytät ja yksinkertaistat omaa puhettasi? Kuinka rohkaiset keskustelukumppaniasi osallistumaan aktiivisesti vuorovaikutukseen? Miten ymmärrysvaikeuksia voidaan käsitellä? Toimiva vuorovaikutus syntyy ilmapiirissä, jonka keskustelijat kokevat turvalliseksi. Selkopuhe tarkoittaa yhteisymmärryksen rakentamista, ja sen perustana on selkeä ja ymmärrettävä kieli. Koulutuksessa tutustutaan selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen ohjeisiin. Koulutuspäivän aikana tehdään erilaisia puhe- ja vuorovaikutusharjoituksia. Koulutus soveltuu kaikille, jotka kohtaavat omassa asiakastyössään selkokieltä tarvitsevia henkilöitä, ja tahtovat kehittää omia vuorovaikutustaitojaan.

Kohderyhmä

Kaikki, jotka kohtaavat omassa asiakastyössään selkokieltä tarvitsevia henkilöitä

Koulutuksen ajankohta

29.10.2019 Kehitysvammaliitto, Helsinki
klo 9.00-15.30

Alustava ohjelma

Klo 9.15 Selkokieli ja käyttäjäryhmät
Klo 10.00 Orientointi, läsnäolo ja vuorottelun tukeminen
Klo 12. Lounastauko
Klo 13.00 Selkokieli puheessa
Klo 14.00 Iltapäiväkahvi
Klo 14.15 Selkokieli puheessa jatkuu
Klo 15.00 Kokoavaa keskustelua
Klo 15.20 Palaute koulutuksesta
Klo 15.30 Koulutuspäivä päättyy

 

Hinta

180 euroa

Tarkemmat tiedot koulutuksesta ja ilmoittautuminen 14.10.2019 mennessä Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.

Kirjoita selkokieltä 14.11.2019

Sisältö

Mikä tekee tekstistä helppolukuisen? Miten kirjoitat ilmeikästä selkokieltä? Kirjoituskoulutuksessa perehdytään selkokielen kirjoitusprosessiin ja -ohjeisiin. Pääpaino on selkokielisissä informaatioteksteissä kuten verkko- ja esiteteksteissä. Koulutuspäivän aikana tutustutaan myös selkojulkaisun ulkoasuun ja kuvitukseen. Koulutuksessa tehdään kirjoitusharjoituksia, joista osallistujat saavat palautetta. Kirjoitusharjoituksia varten tarvitaan oma tietokone. Osallistujat voivat lähettää kouluttajalle etukäteen tekstejä, jotka heidän on tarkoitus selkokielistää.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille, jotka tuottavat erilaisia tekstejä selkokielen käyttäjille.

Koulutuksen ajankohta

14.11.2019 Kehitysvammaliitto, Helsinki
klo 9.00-15.30

Alustava ohjelma

Klo 9.00 Aamukahvit ja esittäytyminen
Klo 9.15 Selkokieli ja selkokielen kirjoittaminen
Klo 10.30 Kirjoitusharjoituksia
Klo 12.00 Lounastauko (omakustanteinen)
Klo 13.00 Palaute harjoituksista ja tekstien muokkausta yhdessä
Klo 14.30 Iltapäiväkahvi
Klo 14.45 Selkojulkaisun ulkoasu ja kuvitus
Klo 15.15 Yhteenvetoa
Klo 15.30 Koulutuspäivä päättyy

Hinta

180 euroa

Tarkemmat tiedot koulutuksesta ja ilmoittautuminen 30.10.2019 mennessä Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.

Selkokieli verkossa 20.11.2019

Sisältö

Miten suunnittelet helppokäyttöiset ja selkokieliset verkkosivut? Miten kirjoitat selkokieltä verkkoon? Kuinka käytät selkosivuilla kuvia ja videoita? Koulutuksessa tutustutaan selkokielen eri käyttäjäryhmiin ja selkoviestinnän eri muotoihin. Koulutuksesta saat perustiedot myös yleisestä saavutettavuudesta, hyvistä käytännöistä sekä EU:n saavutettavuusdirektiivistä.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille, jotka suunnittelevat ja tuottavat sisältöä helppokäyttöisille verkkosivuille.

Koulutuksen ajankohta

20.11.2019 Kehitysvammaliitto, Espoo
klo 9.00-15.30

Alustava ohjelma

9.00 Aamun aloitus ja esittäytyminen
9.15 Selkokielen tarve ja käyttäjäryhmät
9.45 Saavutettavuus verkossa
11.30-12.30 Lounas
12.30 Selkokielellä kirjoittaminen
14.30 Selkokuvasta ja -videosta
15.15 Keskustelua, palaute
15.30 Koulutuspäivä päättyy

Hinta

180 euroa

Tarkemmat tiedot koulutuksesta ja ilmoittautuminen 6.11.2019 mennessä Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.