Tulevat koulutukset

Sivu 1 / 1 (2 artikkelia)

Puhu selkokieltä 29.10.2019

Sisältö

Miten selkeytät ja yksinkertaistat omaa puhettasi? Kuinka rohkaiset keskustelukumppaniasi osallistumaan aktiivisesti vuorovaikutukseen? Miten ymmärrysvaikeuksia voidaan käsitellä? Toimiva vuorovaikutus syntyy ilmapiirissä, jonka keskustelijat kokevat turvalliseksi. Selkopuhe tarkoittaa yhteisymmärryksen rakentamista, ja sen perustana on selkeä ja ymmärrettävä kieli. Koulutuksessa tutustutaan selkokielisen puheen ja vuorovaikutuksen ohjeisiin. Koulutuspäivän aikana tehdään erilaisia puhe- ja vuorovaikutusharjoituksia. Koulutus soveltuu kaikille, jotka kohtaavat omassa asiakastyössään selkokieltä tarvitsevia henkilöitä ja tahtovat kehittää omia vuorovaikutustaitojaan.

Kohderyhmä

Kaikki, jotka kohtaavat omassa asiakastyössään selkokieltä tarvitsevia henkilöitä

Koulutuksen ajankohta

29.10.2019 Kehitysvammaliitto, Espoo
klo 9.00–15.30

Alustava ohjelma

Klo 9.15 Selkokieli ja käyttäjäryhmät
Klo 10.00 Orientointi, läsnäolo ja vuorottelun tukeminen
Klo 12. Lounastauko
Klo 13.00 Selkokieli puheessa
Klo 14.00 Iltapäiväkahvi
Klo 14.15 Selkokieli puheessa jatkuu
Klo 15.00 Kokoavaa keskustelua
Klo 15.20 Palaute koulutuksesta
Klo 15.30 Koulutuspäivä päättyy

 

Hinta

180 euroa

Tarkemmat tiedot koulutuksesta ja ilmoittautuminen 14.10.2019 mennessä Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.

Selkokieli verkossa 20.11.2019

Sisältö

Miten suunnittelet helppokäyttöiset ja selkokieliset verkkosivut? Miten kirjoitat selkokieltä verkkoon? Kuinka käytät selkosivuilla kuvia ja videoita? Koulutuksessa tutustutaan selkokielen eri käyttäjäryhmiin ja selkoviestinnän eri muotoihin. Koulutuksesta saat perustiedot myös yleisestä saavutettavuudesta, hyvistä käytännöistä sekä EU:n saavutettavuusdirektiivistä.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille, jotka suunnittelevat ja tuottavat sisältöä helppokäyttöisille verkkosivuille.

Koulutuksen ajankohta

20.11.2019 Kehitysvammaliitto, Espoo
klo 9.00–15.30

Alustava ohjelma

9.00 Aamun aloitus ja esittäytyminen
9.15 Selkokielen tarve ja käyttäjäryhmät
9.45 Saavutettavuus verkossa
11.30–12.30 Lounas
12.30 Selkokielellä kirjoittaminen
14.30 Selkokuvasta ja -videosta
15.15 Keskustelua, palaute
15.30 Koulutuspäivä päättyy

Hinta

180 euroa

Tarkemmat tiedot koulutuksesta ja ilmoittautuminen 6.11.2019 mennessä Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.