Tulevat koulutukset

Kevään 2021 koulutukset järjestetään etänä. 

Etäkoulutusten osallistujat tarvitsevat oman tietokoneen ja verkkoyhteyden. He saavat ohjeet koulutukseen osallistumisesta hyvissä ajoin ennen koulutusta.

Sivu 1 / 1 (6 artikkelia)

Suunnittele selkojulkaisu 18.3.2021

Sisältö

Miten selkojulkaisu kannattaa suunnitella? Millainen kuvitus tukee tekstin ymmärtämistä? Mitkä graafiset ratkaisut helpottavat lukemista?

Etäkoulutuksessa syvennytään selkokielisen julkaisun suunnitteluun, taittoon ja kuvitukseen käytännön esimerkkien ja harjoitusten avulla.

Toivomme, että osallistujat lähettävät kouluttajalle ideoita, aineistoja tai valmiita esitteitä, joista aikovat muokata selkojulkaisun. Analysoimme materiaaleja koulutuksessa. Materiaalit voi lähettää osoitteeseen Kaisa.Kaatra(at)kvl.fi. Voit halutessasi osallistua koulutukseen myös ilman materiaalia.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille, jotka suunnittelevat tai toteuttavat erilaisia julkaisuja selkokieltä tarvitseville ihmisille.

Ajankohta

18.3.2021 klo 13-15:30.

Hinta

95 €

Ilmoittautuminen viimeistään 4.3.2021 Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.

Kirjoita selkokieltä! 14.4.2021

Sisältö

Mikä tekee tekstistä helppolukuisen? Miten kirjoitat hyvää selkotekstiä? Koulutuksessa perehdytään selkokielen periaatteisiin ja selkokirjoittamiseen. Pääpaino on selkokielisissä informaatioteksteissä, esimerkiksi verkko- ja esiteteksteissä. Koulutuspäivän aikana tutustutaan myös selkojulkaisun ulkoasuun ja kuvitukseen.

Järjestämme koulutuksen etäyhteydellä. Yhteisen etäosion lisäksi koulutuspäivän jälkeen on mahdollista tehdä harjoitustehtävä, josta saa henkilökohtaisen palautteen. Harjoitustehtävä on mukautus enintään liuskan mittaisesta yleiskielisestä tekstistä. Tässä voi hyödyntää esimerkiksi jotain omaan työhön liittyvää tekstiä.

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita selkokielestä ja tekevät tekstejä selkokieltä tarvitseville ihmisille.

Koulutuksen ajankohta

14.4.2021 klo 9.30–14 etäkoulutuksena

Alustava ohjelma

9.30–9.45 Koulutuksen avaus ja käytännön asiat

9.45–10.00 Selkokielen kohderyhmät ja tarve

10.00–11.00 Selkokielen periaatteet ja kirjoitusohjeet

11.00–11.30 Lounastauko

11.30–13.30 Selkokielen kirjoitusohjeet, harjoituksia

13.30–14.00 Selkomateriaalin ulkoasu

Hinta

180 euroa

Ilmoittautuminen viimeistään 31.3.2021 Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.

Selkokielen tekstityöpaja 6.5.2021

Ajankohta

6.5.2021 klo 13:00-15:30

Sisältö

Innostava iltapäivä selkokielen ja selkotekstien parissa! Etätyöpajassa tehdään paljon kirjoitusharjoituksia sekä syvennetään selkokirjoittamisen taitoa ja selkokielen osaamista. Ennen työpajaa on hyvä tutustua selkokielen periaatteisiin tai käydä Kirjoita selkokieltä -koulutus. Työpajaan sisältyy ennakkotehtävä.

Kohderyhmä

Aiemmin selkokielellä kirjoittaneet tai Kirjoita selkokieltä -koulutukseen osallistuneet henkilöt.

Hinta

95 €

Ilmoittaudu viimeistään 22.4.2021 Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.

Kirjoita selkokieltä 20.5.2021

Sisältö

Mikä tekee tekstistä helppolukuisen? Miten kirjoitat hyvää selkotekstiä? Koulutuksessa perehdytään selkokielen periaatteisiin ja selkokirjoittamiseen. Pääpaino on selkokielisissä informaatioteksteissä, esimerkiksi verkko- ja esiteteksteissä. Koulutuspäivän aikana tutustutaan myös selkojulkaisun ulkoasuun ja kuvitukseen.

Järjestämme koulutuksen etäyhteydellä. Yhteisen etäosion lisäksi koulutuspäivän jälkeen on mahdollista tehdä harjoitustehtävä, josta saa henkilökohtaisen palautteen. Harjoitustehtävä on mukautus enintään liuskan mittaisesta yleiskielisestä tekstistä. Tässä voi hyödyntää esimerkiksi jotain omaan työhön liittyvää tekstiä.

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita selkokielestä ja tekevät tekstejä selkokieltä tarvitseville ihmisille.

Koulutuksen ajankohta

20.5.2021 klo 9.30–14 etäkoulutuksena

Alustava ohjelma

9.30–9.45 Koulutuksen avaus ja käytännön asiat

9.45–10.00 Selkokielen kohderyhmät ja tarve

10.00–11.00 Selkokielen periaatteet ja kirjoitusohjeet

11.00–11.30 Lounastauko

11.30–13.30 Selkokielen kirjoitusohjeet, harjoituksia

13.30–14.00 Selkomateriaalin ulkoasu

Hinta

180 euroa

Ilmoittautuminen viimeistään 6.5.2021 Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.

Selkokielen jatkokurssi

Ajankohta

8.6.2021 klo 9:00‒13:00
10.6.2021 klo 12:00‒16:00

Sisältö

Selkokielen jatkokurssilla syvennetään selkokirjoittamisen taitoa ja selkokielen osaamista. Pääpaino on selkokielisissä informaatioteksteissä, esimerkiksi verkko- ja esiteteksteissä. Koulutuksessa keskitytään kirjoitusharjoituksiin ja tekstejä käydään läpi myös yhdessä. Kurssilla on tarkoitus työstää osallistujien omia tekstejä. 

Teksteistä saa palautetta sekä toisilta kurssilaisilta että kouluttajilta. Koulutuspäivien välissä työstetään omaa tekstiä eteenpäin.

Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä.

Kohderyhmä

Jatkokurssi on vain henkilöille, joilla on jo osaamista selkokielestä ja jotka kirjoittavat työssään selkokielisiä tietotekstejä.

Hinta

240 €

Ilmoittautumiset viimeistään 25.5.2021 Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.

Selkokirjaa kirjoittamaan

Ajankohta

15.6. klo 9:00‒13:00
17.6. klo 12:00‒16:00

Sisältö

Kurssilla perehdytään selkokirjallisuuden erityispiirteisiin ja harjoitellaan kaunokirjallisen selkotekstin kirjoittamista. Kirjoitusharjoituksia ja tekstejä käydään läpi myös yhdessä, ja teksteistä saa palautetta sekä toisilta kurssilaisilta että kouluttajilta. Koulutuspäivien välissä työstetään omaa tekstiä eteenpäin.

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu henkilöille, jotka suunnittelevat tai ovat kirjoittamassa selkokielistä kaunokirjaa.

Hinta

240 €

Ilmoittautumiset viimeistään 1.6.2021 Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.