Verkkosivujen saavutettavuus ja ymmärrettävyys – koulutus sisällöntuottajille 28.10.2020

Sisältö

Mitä sisällöntuottajan täytyy tietää ja ymmärtää saavutettavuudesta? Miten tehdään saavutettavia, helppokäyttöisiä ja selkokielisiä verkkosisältöjä? Miten voi huomioida verkkosivustolla sellaiset käyttäjät, joilla on kielellisiä ja kognitiivisia haasteita?

Etäkoulutuksessa perehdytään saavutettavuuslainsäädäntöön ja saavutettavuuden WCAG-kriteeristöön sisällöntuottajan näkökulmasta. Lisäksi tutustutaan tiedon saavutettavuuteen ja siihen, miten verkkosisällöistä tehdään helppokäyttöisiä, ymmärrettäviä ja selkokielisiä.

Koulutuksen jälkeen on mahdollista tehdä harjoitustehtävä, josta saa henkilökohtaista palautetta. 

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille, jotka suunnittelevat ja tuottavat sisältöä helppokäyttöisille verkkosivuille.

Koulutuksen ajankohta

28.10.2020 klo 9.00–15.30 etäkoulutuksena

Alustava aikataulu

9.30–10.15 Saavutettavuuden perusteet: mitä saavutettavuus tarkoittaa, miksi siitä kannattaa kiinnostua ja mihin uusi lainsäädäntö velvoittaa

10.15–11.45 Saavutettavuus käytännössä: konkreettisia ohjeita saavutettavampien sisältöjen tekemiseen 

11.45–12.30 Tauko

12.30–13.15 Saavutettavuus käytännössä -osio jatkuu

13.15–14.15 Tiedon saavutettavuus: käytännön ohjeita tekstien ymmärrettävyyteen ja selkokieleen

14.15–14.30 Keskustelua, kysymyksiä, lisätiedon lähteet ja koulutuspalaute

Hinta

150 e

Ilmoittautuminen viimeistään 15.10.2020 Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.

Näytetään yksi artikkeli. Lisää artikkeleita löytyy linkistä Tulevat koulutukset.