Lättspråkliga medier

Alla har rätt att kunna ta del av nyheter gällande såväl sitt eget land som hela världen samt de diskussioner som förs om aktuella frågor. Nyheter på lätt språk är ett fönster till det som sker i samhället och en nyckel till delaktighet och jämlikhet.

I Finland finns det några medier som publicerar aktuell information på lätt språk.

Selkosanomat och Lätta bladet

Den lättlästa nyhets- och aktualitetstidningen Selkosanomat och dess systertidning Lätta bladet informerar läsare som är i behov av lättläst om aktuella inrikes- och utrikeshändelser, idrott, underhållning, kultur och vardagliga frågor. Selkosanomat och Lätta bladet utkommer åtta gånger per år som papperstidning. I nättidskriften publiceras artiklar varje vecka.

Yle Uutiset selkosuomeksi och Yle Nyheter på lätt svenska

Yle Uutiset selkosuomeksi erbjuder nyheter i tv, på nätet och i radion på finska. Yles nyheter på lätt finska riktar sig framför allt till personer som lär sig finska som andra eller främmande språk.

Yle erbjuder också nyheter på lätt svenska i Yle Arenan och i Yle Vega.

Leija

Tidskriften Leija riktar sig till läsare som har en intellektuell funktionsnedsättning. Leija utkommer sex gånger om året och innehåller nyheter, underhållning samt texter och bilder från personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Leija på finska: issuu.com

Publicerat: