Lättläst litteratur

Alla har rätt att läsa – att få ta del av spännande äventyr, resa till nya länder, få information och nya upplevelser i böckernas värld. Den lättlästa litteraturen för ut böckerna till nya läsargrupper, för vilka det är svårt eller omöjligt att läsa litteratur på allmänspråk. Målgrupper är till exempel äldre och minnessvaga personer, människor med en intellektuell funktionsnedsättning samt invandrare som lär sig ett nytt språk.

Vem som helst kan läsa en lättläst bok och till exempel personer som inte är vana eller intresserade av att läsa kan ha nytta av sådana.

Läsglädje med lättlästa böcker

Lättlästa böcker är skrivna på lätt språk, vilket innebär att de är enklare och kortare än andra böcker. Lättlästa böcker känns igen på symbolen för lättläst, en pil i form av bokstaven s. Symbolen för lättläst beviljas av arbetsgruppen för lättläst litteratur.

Lättlästa böcker kan vara nöje och tidsfördriv, men de kan också användas för att studera språk, berätta om nya kulturer och väcka debatt och få information.

Det finns två typer av lättlästa böcker. En del av de lättlästa böckerna skrivs direkt på lätt språk och en del omarbetas till lätt språk från en bok på allmänspråk. Till exempel William Shakespears bok Romeo och Julia har omarbetats till lätt språk. Till exempel deckare, scifi, fantasiböcker, kärleksromaner, klassiker, skräckhistorier och modern litteratur har publicerats på lätt språk. Lättläst vetenskapslitteratur behandlar bland annat klimatförändringen, svampar, rymden, robotar och hundar.

I Finland publiceras lättlästa böcker på finska och svenska. Vi främjar publicerandet av lättlästa böcker och stödjer utgivandet av sådana med stipendier. Vi ordnar till exempel evenemang och kampanjer som främjar lättläst litteratur och informerar om lättlästa böcker på vår webbplats och på de sociala medierna. Vi ger dock inte själv ut några lättlästa böcker.

Var hittar man lättlästa böcker?

Du hittar lättlästa böcker på till exempel bibliotek, i webbutiker, förläggarnas webbutiker och i vissa bokhandlar. I Finland säljs lättlästa böcker av bland annat följande:

Sesampriset

Priset utdelas vartannat år till en person som arbetar för att utveckla den lättlästa litteraturen, t.ex. en författare, illustratör, översättare, forskare eller förläggare.

Sesampriset beviljas av arbetsgruppen för lättläst litteratur. Priset har delats ut sedan år 1992.

En lista över pristagarna finns på våra finskspråkiga sidor.

Läs mer

Bekanta dig databasen över den lättlästa litteratur som getts ut i Finland (på finska).

Läs mera om det statliga stödet för lättläst och annan tillgänglig litteratur (på svenska).

Läs den senaste broschyren om lättlästa böcker (på lätt finska och lätt svenska).

Publicerat: