Lättläst litteratur

Alla har rätt att läsa – att få ta del av spännande äventyr, resa till nya länder, få information och nya upplevelser i böckernas värld. Den lättlästa litteraturen för ut böckerna till nya läsargrupper, för vilka det är svårt eller omöjligt att läsa litteratur på standardspråk. Målgrupper är till exempel äldre och minnessvaga personer, människor med en intellektuell funktionsnedsättning samt invandrare som lär sig ett nytt språk.

Böcker på lättläst kan vara nöje och tidsfördriv, men de kan också användas för att studera språk, berätta om nya kulturer och väcka debatt. Lättlästa böcker är försedda med symbolen för lättläst som beviljas av Selkokeskus arbetsgrupp för lättläst litteratur.

Vi önskar er trevliga stunder med lättläst litteratur!

Bekanta dig databasen över den lättlästa litteratur som getts ut i Finland (på finska)

Läs mera om det statliga stödet för lättläst och annan tillgänglig litteratur (på svenska)

Bild: Markus Itkonen

Publicerat: