Tjänster

Selkokeskus betjänar alla som är intresserade av lättläst. Vi ger mångsidig utbildning i lättläst samt vägledning och rådgivning i olika frågor. Vi erbjuder olika slags texttjänster för dem som skriver, illustrerar, ombryter och publicerar lättläst på finska och svenska.

Be om mera information om priser från selkokeskus@kvl.fi 

Rådgivning

Vad skulle du vilja veta om lättläst, som du aldrig har kommit dig för med att fråga? Ta kontakt och skicka din fråga till oss!
Selkokeskus rådgivning ger råd och instruktioner om lättläst via e-post.
Exempel på frågor du kan vara intresserad av:

  • hur kan man uttrycka det här på lättläst
  • vad ska man beakta när man producerar material på lättläst
  • vilka text- och utbildningstjänster i anknytning till lättläst kunde passa min organisation
  • vilket slags lättläst litteratur publiceras i Finland
  • hur ansöker man om statsbidrag för lättläst litteratur
  • någon annan fråga om lättläst.

Texttjänster

Selkokeskus erbjuder mångsidiga texttjänster:

  • Symbolen för lättläst är gratis och man kan ansöka om den hos Selkokeskus för finsk- och svenskspråkiga publikationer.
  • Tjänsten för bearbetning av texter kan vara till hjälp när du har en finsk- eller svenskspråkig text som du vill bearbeta till lättläst. Bearbetningstjänsten är avgiftsbelagd.
  • Bedömningstjänsten kan du använda dig av när du arbetar med lättläst text och behöver en utvärdering av hur du lyckats. Tjänsten är avgiftsbelagd.
  • Testningstjänsten är en möjlighet att få respons på texten direkt av personer som använder lättläst.

Utbildning

Selkokeskus ordnar kurser, föreläsningar och seminarier. Utbildningen behandlar hur man skriver lättläst, layout och illustrationer, lättläst på nätet, tal och växelverkan på lätt språk samt lässtödsverksamhet. Selkokeskus kurser är avgiftsbelagda.

Läs mera om vår utbildning på våra finskspråkiga sidor.

Publicerat: