Tjänster

Selkokeskus betjänar alla som är intresserade av lätt finska. Vi ger mångsidig utbildning i lätt finska samt vägledning och rådgivning i olika frågor. Från oss kan man gratis ansöka om symbolen för lättläst för material på lätt språk.

Rådgivning

På vår webbplats finns mycket nyttig information om lätt finska. Om du ändå inte hittar svaret på din fråga kan du kontakta oss via e-post (selkokeskus@kvl.fi)! Rådgivningen är främst på finska, men du kan skicka din fråga på svenska. Om din fråga gäller lätt svenska, kontakta LL-Center.

Exempel på frågor du kan vara intresserad av:

  • hur man kan uttrycka det här på lätt finska
  • vad man ska beakta när man producerar material på lätt finska
  • vilka text- och utbildningstjänster i anknytning till lätt finska kunde passa min organisation
  • vilket slags lättläst litteratur publiceras i Finland.

Utbildning

Vi ordnar finskspråkiga kurser, föreläsningar och seminarier. Utbildningen behandlar hur man skriver lätt finska, layout och illustrationer, lätt finska på nätet, tal och växelverkan på lätt finska samt lättlästa böcker. Våra kurser är avgiftsbelagda.

Om du letar efter utbildning i lätt svenska, kontakta LL-Center.

Läs mera om vår utbildning på våra finskspråkiga sidor.

Fråga om våra utbildningar genom att skicka ett e-postmeddelande till selkokeskus@kvl.fi.

Texttjänster

Vi erbjuder följande texttjänster:

  • Bedömningstjänsten kan du använda dig av när du arbetar med text på lätt finska och behöver en utvärdering av hur du lyckats. Tjänsten är avgiftsbelagd.
  • Symbolen för lättläst är gratis och man kan ansöka om den för finsk- och svenskspråkiga publikationer.

LL-Center erbjuder ett flertal texttjänster för texter på svenska.

Läs mer på våra finskspråkiga sidor. Fråga om våra texttjänster genom att skicka ett e-postmeddelande till selkokeskus@kvl.fi.

Symbolen för lättläst

Symbolen för lättläst är ett tecken på att en publikation uppfyller kriterierna för lätt språk. Symbolen kan i Finland beviljas för både finsk- och svenskspråkiga publikationer.

Selkokeskus kan ge finskspråkiga broschyrer, tidningar, videor och hemsidor rätt att använda symbolen för lättläst. Man kan ansöka om symbolen för lättläst för material på svenska från LL-Center.

För lättläst litteratur på finska och svenska beviljas symbolen av vår arbetsgrupp för lättläst litteratur. Symbolen kan också beviljas för finsk- och svenskspråkiga läromedel som uppfyller samma kriterier som övrig lättläst litteratur.

Symbolen för lättläst är gratis. För att en publikation ska kunna erhålla symbolen måste den uppfylla kriterierna för lätt finska eller svenska gällande språk, illustrationer och layout. Beslutet innehåller ingen bearbetning eller mera omfattande utvärdering av publikationens text eller utseende. Om symbolen inte beviljas kan den sökande kontakta vår eller LL-Centers bearbetnings- eller utvärderingstjänst.

Läs mer detaljerade anvisningar för hur du ansöker om symbolen för lättläst på våra finskspråkiga sidor. Fråga om symbolen genom att skicka ett e-postmeddelande till selkokeskus@kvl.fi.

 

Symbolen för lätt finska. Symbolen för lätt svenska.

Publicerat: