Om oss

Selkokeskus är en riksomfattande expertorganisation för lättläst. Selkokeskus arbetar för att förbättra informationen, informationsförmedlingen samt den allmänna attityden gällande lättläst i Finland. Vår målsättning är att stärka det lättlästa språkets ställning och användarnas språkliga rättigheter i Finland. Selkokeskus ger råd och vägledning till alla som är intresserade av lättläst. Selkokeskus är en del av Förbundet Utvecklingsstörning, som social- och hälsovårdsministeriet finansierar med avkastningen från tipsbolaget Veikkaus.

Aktuellt om lättläst i vårt nyhetsbrev (på finska)

Selkokeskus

  • ger ut nyhetsbladet Selkosanomat och dess svenskspråkiga systertidning LL-Bladet.
  • genomför informationsprojekt
  • beviljar symbolen för lättläst till olika publikationer
  • arrangerar utbildning i lättläst
  • bjuder texttjänster för lättläst
  • utvecklar den lätta finskan och stöder forskningen om lättläst
  • fungerar som branschens samarbets- och informationskanal.

Förutom sin egen personal har Selkokeskus också utbildat experter på lättläst runt om i Finland. Experterna har specialiserat sig på olika delområden av lätt språk. Många av dem anpassar texter som är skrivna på standardspråk till lättläst och ordnar utbildning i lättläst. Experterna består av bland annat lärare, journalister, forskare och personer som skriver på lättläst.

Strategi för lättläst

Utvecklingen av lättläst i Finland styrs av den strategi (2014–2018) som uppgjorts av delegationen för lätt språk i Finland. Syftet med strategin är att dra upp riktlinjer för den verksamhet som sker i anslutning till lättläst i Finland. Strategin uppdateras som bäst och publiceras på nytt under 2018.

Strategi för lättläst 2014–2018, uppdaterad 2016 (pdf på finska)
Lättläst version av Strategi för lättläst 2014–2018 (pdf på finska)

Publicerat: