Om oss

Selkokeskus är en riksomfattande expertorganisation för lätt finska. Vi arbetar för att förbättra informationen, informationsförmedlingen samt den allmänna attityden gällande lätt finska i Finland. Vår målsättning är att stärka det lättlästa språkets ställning och användarnas språkliga rättigheter i Finland. Vi ger råd och vägledning till alla som är intresserade av lätt finska. Vi är en del av Kehitysvammaliitto, som social- och hälsovårdsministeriet finansierar med avkastningen från tipsbolaget Veikkaus.

Selkokeskus

  • informerar om lätt finska och lättlästa böcker
  • ger ut aktualitetstidningen Selkosanomat och dess svenskspråkiga systertidning Lätta bladet
  • beviljar symbolen för lättläst till olika publikationer
  • arrangerar utbildning i lätt finska
  • organiserar verksamheten inom delegationen för lätt språk
  • utvecklar den lätta finskan och stöder forskningen om lätt språk
  • fungerar som branschens samarbets- och informationskanal.

Förutom vår egen personal har vi också utbildat experter på lätt finska runt om i Finland. Experterna har specialiserat sig på olika delområden av lätt språk. Många av dem anpassar texter som är skrivna på allmänspråk till lätt finska och ordnar utbildning i lätt finska. Experterna består av bland annat lärare, journalister, forskare och personer som skriver på lättläst.

Publicerat: