Kontakt

Kontaktuppgifter

Selkokeskus

Befästningsvägen 2 B
02600 Esbo
Telefonnummer: 09 3480 9240
E-post: selkokeskus[at]kvl.fi

Tidningsprenumerationer och adressändringar

Telefonnummer: (09) 3480 9240

E-post: lehtitilaukset[at]kvl.fi

Mera kontaktinformation på vår finskspråkiga webbplats.

Sociala medier

Följ oss på de sociala medierna eller prenumerera på vårt nyhetsbrev. Där presenterar vi aktuella frågor och nya publikationer på lätt språk.

Du hittar vår dataskyddsbeskrivning på Kehitysvammaliittos webbplats (på finska).

Svenskspråkiga LL-Center

LL-Center är en svenskspråkig expert som omarbetar texter till lätt svenska, anordnar utbildningar och informerar om aktuella frågor. Kontakta LL-Center om du har några frågor om

  • lätt svenska
  • utbildningar i lätt svenska
  • texttjänster på lätt svenska
  • lättlästa böcker på svenska.

LL-Center / FDUV

Nordenskiöldsgatan 18 A

00250 Helsingfors

www.ll-center.fi

ll-center@fduv.fi

Publicerat: