Delegationen för lätt språk

I Finland koordineras verksamheten runt lätt finska av Delegationen för lätt språk, som funnits sedan år 2000.

Delegationen består av representanter för statliga myndigheter, organisationer, universit, läroinrättningar, forskningscentra och medier, som vill delta i arbetet med att styra och främja det lätta språkets ställning i samhället. I delegationen ingår över 50 olika instanser. En lista över delegationens medlemmar finns på våra finskspråkiga sidor.

Delegationen för lätt språk

  • följer med hur aktiviteterna i anknytning till lätt språk utvecklas i Finland
  • tar initiativ till åtgärder som främjar det lätta språkets ställning i samhället och ökar antalet lättlästa publikationer
  • deltar i distributionen av lättlästa publikationer och informerar om dem.

Delegationens målsättning är att förbättra informationsgången och förhindra överlappande verksamhet inom arbetet för att främja lätt språk. Delegationen sammanträder 3–4 gånger om året.

Tillsammans med delegationen för lätt språk utarbetar vi med cirka fyra års intervaller ett åtgärdsprogram för lätt språk, som styr all verksamhet i Finland som främjar och utvecklar lätt språk. Syftet med åtgärdsprogrammet är att de som är i behov av lätt språk ska få information och kunna njuta av kultur även i framtiden. Du hittar åtgärdsprogrammet på våra finskspråkiga sidor.

Publicerat: