Priset Årets klargörare

Årets klargörare är ett erkännande för ett tillgängligt språk. Delegationen för lätt språk delar ut priset till en person eller instans

  • som med publikationer, program eller annan verksamhet har främjat information eller kultur på lätt språk
  • som har ökat möjligheterna för grupper med särskilda behov (särskilt de grupper som använder lättläst) att bättre än tidigare delta i samhällets och olika samhällsgruppers verksamhet.

Priset kan ges till enskilda personer, arbetsgrupper eller andra aktörer (t.ex. ämbetsverk, företag, massmedier).

Priset har sedan 1996 delats ut till en aktör som har främjat kommunikationen med grupper med särskilda behov. År 2016 förnyades praxisen så att det vartannat år är delegationen som delar ut priset för arbete med lättläst och vartannat år Institutet för de inhemska språken som delar ut priset för klart myndighetsspråk.

En lista över pristagarna finns på våra finskspråkiga sidor.

Publicerat: