Statsunderstöd för lättläst litteratur

Selkokeskus delar årligen ut stipendier för lättläst litteratur till författare och illustratörer samt understöd till förläggare som ger ut lättlästa böcker. Stipendierna och understöden är statsunderstöd som Undervisnings- och kulturministeriet har delegerat till Selkokeskus med målet att främja publiceringen av lättläst och tillgänglig litteratur i Finland.

Författare och illustratörer av lättlästa böcker samt författare av taktila böcker kan ansöka om stipendium. Förläggare som ger ut lättlästa böcker kan ansöka om understöd. Stipendier kan med vissa begränsningar även sökas för utvecklings- och forskningsprojekt om lättläst litteratur. För de olika ansökningarna finns olika ansökningsblanketter och anvisningar:

På statsunderstöd för lättläst litteratur tillämpas statsunderstödslagen 688/2001.

Man kan ansöka om understöd en gång per år den 31 december–den 31 januari.

Stipendier och understöd beviljas för lättläst skönlitteratur och för lättlästa faktaböcker. Understöd beviljas inte för läroböcker och andra läromedel. Understöd beviljas inte för en publikation som redan har getts ut. Ansökningsblanketter och information om vilka bilagor som ska skickas in finns skilt för de olika understöden. Statsunderstöd för lättläst litteratur kan av jävighetsskäl inte beviljas till Kehitysvammaliittos anställda eller förtroendevalda.

De beviljade stipendierna och understöden har varierat från cirka 600 euro till 4 000 euro. Namnet på den person som beviljas understöd samt beloppet på understödet eller stipendiet publiceras på Selkokeskus webbsidor.

Arbetsgruppen för lättläst litteratur

Statsunderstöd för lättläst litteratur beviljas av Arbetsgruppen för lättläst litteratur (Selkokirjatyöryhmä) som verkar i anslutning till Selkokeskus. Medlemmarna i arbetsgruppen representerar olika författarförbund, biblioteksväsendet och Delegationen för lättläst. I arbetsgruppen sitter också en person som har sakkunskap om illustrationer.

Arbetsgruppens medlemmar:

  • Riikka Törnroos, ordförande, Delegationen för lätt språk
  • Marjo Kauttonen, Finlands Biblioteksförening, Celia
  • Jolin Slotte, Finlandssvenska författareföreningen
  • Marja Simola, Finlands facklitterära författare rf
  • Sinikka Vuola, Finlands författarförbund
  • Maaria Päivinen, Finlands författarförbund
  • Juha-Matti Latvala, Delegationen för lätt språk, Niilo Mäki -instituutti
  • Satu Leisko-Järvinen, Delegationen för lätt språk
  • Väinö Heinonen, illustrationsansvarig
  • Ella Airaksinen, sekreterare, Selkokeskus

Ansökningstid

Den 31 december–den 31 januari. Besluten meddelas inom april. Understöden betalas ut i maj.

Närmare uppgifter om understöden

Arbetsgruppens sekreterare
Ella Airaksinen

ella.airaksinen@kvl.fi 
tfn: 050 309 8466

Publicerat: