Selkokieli puheessa ja vuorovaikutuksessa

Selkokielinen puhe tukee keskustelun etenemistä tilanteissa, joissa on läsnä selkokieltä tarvitsevia ihmisiä.

Selkokielinen puhe

  • auttaa keskustelijoita rakentamaan yhteisymmärrystä ja ratkaisemaan ymmärrysvaikeuksia
  • rohkaisee keskustelijoita osallistumaan vuorovaikutukseen ja innostaa heitä aloitteellisuuteen
  • lisää keskustelijoiden kokemusta myönteisestä ja palkitsevasta vuorovaikutuksesta kielellisistä vaikeuksista huolimatta.

Osa selkokielen kirjoitusohjeista sopii myös selkokielen puhumiseen. Esimerkiksi pitkät ja abstraktit sanat ovat vaikeita sekä puhutussa että kirjoitetussa kielessä. Osa kirjoitetun selkokielen ohjeista ei sovi tai riitä puhutun kielen ohjeiksi. Tällä sivustolla esittelemme  tiivistyksen selkokielisen puheen ohjeista.

Puhuttu ja kirjoitettu kieli

Puhuttu kieli eroaa kirjoitetusta kielestä monilta osin. Samoin puhetilanne on toisenlainen kuin tilanne, jossa kirjoitetaan tai luetaan tekstiä. Yksi suuri ero on se, että kirjoittajalla on yleensä aikaa miettiä kielenkäyttöään paljon kauemmin ja yksityiskohtaisemmin kuin puhujalla. Puheelle taas on tyypillistä nopeus; keskustelut etenevät usein vauhdikkaasti. Puhujien on tehtävä kielelliset valintansa muutamassa sekunnissa. Siksi puhutun selkokielen ohjeissa korostuvat osin toiset kielenkäytön piirteet kuin selkokirjoittamisessa.

Selkokieli ja keskusteluntutkimus

Selkopuheen ohjeistuksen taustalla on keskustelunanalyyttista tutkimusta kielellisestä epäsymmetriasta. Kielellinen epäsymmetria tarkoittaa keskustelua, jossa keskustelijoiden kielitaidot ovat hyvin eri tasoilla, esimerkiksi toinen käyttää äidinkieltään ja toinen vierasta kieltä keskustelussa.

Epäsymmetria voi liittyä myös tietoon. Jos joku keskustelija tietää jostakin asiasta enemmän kuin muut, hänellä on yleensä sekä oikeus että velvollisuus tuoda tietoaan esille.

Lisätietoa

Selkokeskuksen koulutukset
Selkokielen teoriakirjat.

Julkaistu: