Selkokirjallisuuden lukupiiri

Lukuiloa kaikille lukijoille on Selkokeskuksen hanke, jossa kehitetään selkokirjallisuuden lukupiirimalli ja levitetään lukemisen iloa ihan jokaiselle. Selkolukupiirien tarkoituksena on innostaa heikosti lukevia nuoria ja aikuisia lukemisen pariin ja parantaa lukutaitoa kirja kerrallaan.

Lukupiirimallia voidaan jatkossa hyödyntää esimerkiksi kirjastoissa, kouluissa ja muussa lukutaitotyössä selkokieltä tarvitsevien ihmisten parissa. Lukupiirin vetämisen tueksi hankkeessa julkaistaan materiaalipaketti, johon on koottu vinkkejä esimerkiksi selkokielen hyödyntämiseen vuorovaikutuksessa sekä lukupiirin suunnitteluun. Materiaalipaketti on maksuton, ja se julkaistaan Selkokeskuksen verkkosivulla ja aoe.fi-verkkopalvelussa keväällä 2023.

Lukupiirimallin ja materiaalipaketin kehittämisessä on mukana selkokieltä tarvitsevia ihmisiä, kirjastoammattilaisia sekä Luetaan yhdessä -verkoston vapaaehtoisia. Hanketta rahoittaa Opetushallituksen Lukuliike vuosina 20222023.

Lukuliikkeen logo.

Lisätietoa hankkeesta

  • Hankesuunnittelija Jenni Stolt
  • Sähköposti: jenni.stolt@kvl.fi
  • Puhelinnumero: 050 531 1979
Julkaistu: