Selkokirjallisuuden valtionavustus

Selkokeskus jakaa vuosittain selkokirjallisuuden apurahoja selkokirjojen tekijöille ja avustuksia selkokirjakustantajille. Apurahat ja avustukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön Kehitysvammaliitolle delegoimaa valtionavustusta, jonka tavoitteena on edistää selkokielisen ja saavutettavan kirjallisuuden julkaisemista Suomessa.

Apurahoja voivat hakea selkokirjojen kirjoittajat ja kuvittajat sekä koskettelukirjojen tekijät. Avustusta voivat hakea selkokirjakustantajat. Apurahaa voidaan tietyin rajoituksin hakea myös selkokirjallisuuteen liittyviin kehittämis- ja tutkimushankkeisiin. Eri hakutyypeille on omat hakuohjeet ja -lomakkeet.

Selkokirjallisuuden valtionavustuksen jakamisessa noudatetaan valtionavustuslakia 688/2001.

Tukea voi hakea kerran vuodessa. Seuraava hakuaika päättyy 31.1.2020.

Tukea myönnetään ainoastaan selkokielisten kauno- ja tietokirjojen työstämiseen ja julkaisemiseen. Oppikirjoille tai muille oppimateriaaleille ei myönnetä tukea. Tukea ei myönnetä jo valmistuneille julkaisuille. Vaaditut näytteet sekä hakulomakkeet löytyvät erikseen jokaisen hakumuodon yhteydestä.

Myönnetyt avustukset ja apurahat ovat vaihdelleet noin 600 eurosta 4 000 euroon. Tuen saajan nimi ja hankkeen lyhyt kuvaus sekä avustus- tai apurahasumma julkaistaan Selkokeskuksen verkkosivuilla.

Tutustumalla selkokirjatietokantaan saat kuvan siitä, minkälaisia selkokirjoja Suomessa on julkaistu.

Selkokirjatyöryhmä

Selkokirjallisuuden valtionavustuksen jakoa varten Selkokeskuksen yhteydessä toimii selkokirjatyöryhmä.  Työryhmän jäseninä on kirjailijajärjestöjen, kirjastolaitoksen ja Selkokielen neuvottelukuntaan kuuluvien tahojen edustajia. Työryhmään kuuluu myös kuvitusasiantuntija.

Työryhmän jäsenet:
Sari Päivärinne, puheenjohtaja, Selkokielen neuvottelukunta, Helsingin yliopisto
Eeva Paunonen, Kirjastoseura, Celia
Maria Turtschaninoff, Finlandssvenska författareföreningen
Marja Simola, Suomen tietokirjailijat
Marjo Heiskanen, Suomen kirjailijaliitto
Sari Peltoniemi, Suomen kirjailijaliitto
Riikka Törnroos, Selkokielen neuvottelukunta, Satakunnan sairaanhoitopiiri
Juha-Matti Latvala, Selkokielen neuvottelukunta, Niilo Mäki -instituutti
Väinö Heinonen, kuvitusasiantuntija
Ella Airaksinen, sihteeri, Selkokeskus

Aikataulu

Seuraava hakuaika päättyy 31.1.2020.
Päätökset ilmoitetaan hakijoille huhtikuussa.
Pääosin myönnetyt apurahat ja avustukset maksetaan kesäkuussa.

Lisätietoa selkokielisen ja muun saavutettavan kirjallisuuden valtionavustuksesta

Sami Älli
Saavutettavuusyksikön johtaja
sami.alli@kvl.fi
p. 040-8378348

Julkaistu: