Selkokirjan kirjoittajan apuraha

Kirjoittaja voi hakea apurahaa tulevan selkokielisen kirjan työstämiseksi. Jo ilmestyneelle julkaisulle tai uusintapainokselle ei apurahaa voi hakea. Julkaisun on oltava selkokielinen kauno- tai tietokirja, verkkojulkaisu tai ennen julkaisematon kirja äänikirjana. Oppikirjoihin tai opetusmateriaaleihin ei myönnetä apurahaa.

Lähetä hakemus viimeistään 31.1.2021 Selkokeskuksen sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Järjestelmä on osoitteessa https://selkokeskus.apurahat.net/.

Postitse saapuneita, allekirjoittamattomia tai muuten puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Hakemukseen tarvittavat liitteet

Työryhmä arvioi hakemusta hakijan hakulomakkeessa ilmoittamien tietojen sekä tekstinäytteiden perusteella. Avustus- ja apurahapäätöksiä katsotaan työryhmässä myös kokonaisuudessa, joten yksittäiseen päätökseen vaikuttavat muiden saman vuoden hakemusten laatu ja määrä.

Tekstinäyte

Hakemuksen liitteenä on toimitettava riittävät selkokieliset tekstinäytteet tulevasta kirjasta. Tekstinäytteiden on oltava riittävän laajat, jotta niiden perusteella on mahdollista muodostaa kokonaiskuva tulevasta kirjasta. Mieluiten näytteenä on koko käsikirjoitus tai vähintään kolmasosa valmiista tekstimäärästä. Muutaman sivun teksti ei yleensä riitä.

Vaikka tekstinäytteiden ei tarvitse vielä olla aivan lopullisia, niiden tulee osoittaa, että hakija hallitsee selkokielen periaatteet ja osaa suunnata tekstin selkokieltä tarvitsevalle lukijalle. Lisäksi hakijan on tekstinäytteissään osoitettava, että hän hallitsee kaunokirjallisen tai tietotekstin kirjoittamisen.
Lisätietoa: Selkokirjoitusohjeet

Tietoa hakijasta

Tekstinäytteen lisäksi hakemuksen liitteenä vaaditaan tietoa hakijasta ja hänen mahdollisesta aikaisemmasta kirjallisesta tuotannostaan (erityisesti selkokirjoista tai muista erityisryhmille suunnatuista kirjoista). Selkokirjan kirjoittaja-apurahan saamisen edellytyksenä ei kuitenkaan ole aikaisempi selkokirjatuotanto.

Aiesopimus kustantajan kanssa

Kirjoittaja-apurahan hakijalta edellytetään, että hänellä on aiesopimus kustantajan kanssa. Hakemukseen tulee liittää kustantajan yhteystiedot. Kirjoittaja-apurahahakemukseen ei tarvitse liittää kuvitusnäytteitä, vaikka kirjaan kuvitusta tulevaisuudessa suunniteltaisiinkin. Kuvitukselle apurahaa hakee joko kustantaja tai kuvittaja.

Apurahapäätöksen jälkeen

Jos apuraha myönnetään, hakijaan otetaan yhteyttä sopimuksen allekirjoittamista ja apurahan myöntämistä varten. Tuen saaja on velvollinen tekemään selvityksen apurahan käytöstä annetun aikataulun mukaisesti.

Lisätietoa: Jos apuraha tai avustus myönnetään.

Kielteinen päätös ei ole este hakea tukea uudelleen. Kielteisessä päätöksessä voi olla mukana muutos- tai korjausehdotuksia, jotka hakijan on hyvä ottaa huomioon uudessa hakemuksessaan.

Lisätietoa: Jos apurahaa tai avustusta ei myönnetä

 

Julkaistu: